علیرضا رضاداد: بخش بین الملل جشنواره فجر اردیبهشت ماه برگزار میشود

 علیرضا رضاداد: بخش بین الملل جشنواره فجر اردیبهشت ماه برگزار میشود

بانی فیلم/ علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر اعلام کرد از این پس بخش بین الملل این رخداد سینمایی به صورت جداگانه و در اردیبهشت ماه برگزار می شود. چند روز پیش رییس سازمان سینمایی کشور از ایجاد تغییرات در جشنواره سی و سوم فجر خبر داده بود و حالا نوبت به مشاور ارشد سازمان سینمایی که دبیری جشنواره فجر را هم برعهده دارد رسیده تا برخی از این تغییرات را رسانه ای کند. مهم ترین نکته در خصوص تغییرات جشنواره جدا شدن بخش بین الملل است. بخشی که در همه این سال ها زیر سایه مسابقه سینمای ایران قرار داشته و با این تصمیم گیری به نظر می رسد که باید شاهد تحولی جدی در برگزاری این رخداد سینمایی باشیم. جشنواره ای که با سابقه 32 دوره برگزاری همچنان دچار تغییر و تحولات در شیوه برپایی می شود. فراموش نکنیم که جشنواره فیلم فجر مهم ترین رخداد سینمایی کشور است و این جشنواره هر چه با شکوه تر برگزار شود سینمای ملی نیز بیشتر در مسیر رشد و اعتلا قرار می گیرد.
دبیر جشنواره فیلم فجر و مشاور رییس سازمان سینمایی از آغاز تغییرات جشنواره فیلم فجر واستقلال بخش بینالملل این رویداد خبر داد.
علیرضا رضاداد در نخستین جلسه ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره فیلم فجر تغییرات پیشبینی شده در این رویداد بزرگ سینمایی را تشریح کرد و افزود: همزمانی آغاز این تغییرات را با ایامی که به نام سینما نامگذاری شده به فال نیک میگیریم و امید داریم این جشنواره و تغییراتی که با آن روبرو هستیم به اعتلای سینمای ایران کمک کند.
وی یادآور شد: به تعبیر دیگر میتوانیم بگوئیم زنگ اجرای تغییرات اساسی در جشنواره فیلم فجر نواخته شده و نتایج بررسیها و جلسات مشورتی به زودی در مقررات جشنواره که اعلام میشود، منعکس خواهد شد.
ضرورت بازبینی جشنواره فجر
دبیر جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: همان طوری که رییس سازمان سینمایی پیشتر اعلام کرد جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین و اثرگذارترین رویداد سینمایی کشور نیاز به تغییراتی داشت و با توجه به اینکه بیش از 10 سال از آخرین تغییرات فجر گذشته٬ ضرورت این مهم احساس میشد که یکبار دیگر مقررات فجر بازخوانی و بازنگری شود و رویکردها و اقتضائات جدید مورد نیاز سینمای ایران در جشنواره بازتاب پیدا کند که این لازمه هر فعالیت پویایی است.
رضاداد تصریح کرد: مدیریت جدید سینمایی در این دوره پیشرو با تحلیلی که از توانمندی و ظرفیت سینمای ایران دارد به دنبال این است که راهکارهایی را اتخاذ کند تا سینمای ایران با توجه به ظرفیتهایی که بدست آورده با مخاطبین جهانی ارتباط عمیقتر و وسیعتری پیدا کند.
نگاه و زبان متفاوت سینمای ایران
مشاور رییس سازمان سینمایی با بیان این که حضور فراوان سینمای ایران در جشنوارههای جهانی حکایت از این دارد که این سینما دارای ظرفیت زیادی برای برقراری ارتباط هست توضیح داد: سینمای ایران امروز در جهان حرف متفاوت و نگاه ویژه و پیشنهاد قابل ارائهای به جهان دارد. وی ادامه داد: اکثر آثار سینمای ایران دیدگاه و نگرشی را در درون و پس زمینه خود معرفی میکند که برخاسته از آرمانهای انقلاب اسلامی است و برای مخاطب جهانی خود حرفی مورد نیاز و بدیع و جدید است و به همین جهت هم از آن استقبال می شود و این مهم عامل تفاوت سینمای ایران با نمونه های غیر ایرانی سینمایی است.
رضاداد ادامه داد: گرچه در برخی موضوعات و گونهها این تفاوتها بیشتر است اما حتی در آثار اجتماعی سینمای ایران که قاعدتاً باید با آثار مشابه غیر ایرانی شباهتهای زیادی داشته باشد این تفاوت مشاهده میشود و به همین جهت هم مورد استقبال قرار میگیرند.
به گفته وی٬ جنبههای معرفت شناسانه سینمای ایران ریشه در فرهنگ و اعتقادات ما دارد اما ما برای این ظرفیت و توانایی سینمای ایران٬ نظامهای پشتیبانی مناسبی ایجاد نکردهایم.
برگزاری مجزای بخش بین الملل
رضاداد به تغییرات جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و گفت: یکی از اصلیترین جمعبندیهای ما در این بررسی این بود که برگزاری بخش بین الملل به صورت یک جشنواره مستقل و در زمانی متفاوت میتواند به این ظرفیت سازی کمک کند. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی مقررات این جشنواره مستقل و سازمان اجرایی آن مشخص و اعلام بشود و این آغاز مسیری جدید برای رشد سینمای ایران باشد.
دبیر جشنواره فجر ادامه داد: البته برای این جشنواره در حال آماده کردن یک پیوست مستقل هم هستیم که میتواند از انحراف جشنواره و تبدیل آن به جشنوارهای مشابه سایر جشنوارهها از نظر کارکرد و تاثیر و یا جشنوارهای بیخاصیت و یا جشنوارهای بی ریشه و غیرمرتبط با بنیادهای اصلی سینمای ایران جلوگیری کند.
رضاداد تصریح کرد: این پیوست دارای سه محور است که در جمعبندی مباحث سال گذشته به آنها رسیدیم و اعلام هم کردیم. که همسویی- هم جواری و هم سطحی اصلیترین مولفههای آن است.
دو بخش رقابتی برای بخش بین الملل جشنواره فجر
وی در ادامه درباره جزییات بخش بین الملل تاکید کرد: جشنواره بین المللی دارای دو بخش رقابتی خواهد بود و وجه مشترک آثار منتخب یکی از این بخشها همسویی و توجه به نیازهای امروز بشر و جهان امروز است که ما در حوزه فرهنگ و هنر میتوانیم از آنها صیانت کنیم؛ همچنان که هر جشنوارهای دارای بنیان فکری و نظری است و از یک گرایشی در سینمای جهان چه گرایش روشنفکری و یا گرایش سیاسی صیانت میکند پیوست جشنواره فجر در این بخش رقابتی این انتظار را ایجاد میکند که فجر به این سمت و سو حرکت کند و تفاوتهای خودش را درصیانت و ایجاد جریان فرهنگی - هنری با اولویتهای اختصاصی و بهرهگیری از ریشههای اصیل سینمای ایران به نمایش بگذارد و قطعاً جشنواره بینالمللی فجر با توجه به نیازهای امروز سینمای جهان می تواند جشنواره ای منحصر بفرد باشد و متقاضیان و مخاطبین مهم و زیادی داشته باشد که البته شرط موفقیتش بالا بردن استانداردهای برگزاری آن است.
رضاداد با بیان اینکه رویکرد بخش دیگر رقابتی همجواری با کشورهای آسیایی و منطقه شرق فرهنگی و قاره کهن است اظهار کرد: در این بخشها دارای ویژگیهای مشترک دینی، فرهنگی، اقلیمی و زبانی هستیم که از این وجوه مشترک بهره برداری نمیکنیم و هدف این بخش تقویت این مشترکات است.وی تاکید کرد: تجربه برگزاری بخش بینالملل فجر در یک دهه اخیر هم نشان میدهد که درشناسایی و جذب فیلم متناسب با این ویژگیها و اولویتهایی نظیر عدالت و معنویت نباید نگرانی داشته باشیم؛وباید دایره شناسایی و انتخابهایمان را مستقیما به تولیدات کشورهای مختلف گسترش بدهیم و اینگونه ارتباطاتمان را با این کشورها و فیلمسازانش گسترش بدهیم و فقط به فیلمهای انتخاب شده توسط جشنوارههای دیگر بسنده نکنیم و از این لاک انفعال در بیاییم میتوانیم جنبه منحصر بفرد خودمان را پیدا کنیم و به نمایش بگذاریم و به اهدافمان نزدیک بشویم.
دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه مدیریت سینمای کشور بسیار امیدوارانه به این تغییر نگاه میکند گفت: فکر می کنیم که تاکنون اهمیت و جذابیتهای سینمای ایران و مسایل آن مانع از این بوده که به این ابعاد و ظرفیتهای بخش بینالملل توجه جدی بشود.
رضاداد ادامه داد: بخش بینالملل به رغم همه زحماتی که برای آن کشیده میشده همیشه درفجر تحت الشعاع بخش سینمای ایران قرار داشته و نقاط قوت آن دیده نمیشده که بتواند تقویت بشود و نقاط ضعف آن برجسته نمیشده که برطرف بشود.
به گفته وی، استقلال این جشنواره در زمان و حتی مکانی متفاوت با سینمای ایران میتواند ما را امیدوار کند که یک تیم کارآمد از فعالان بینالملل سینمای ایران حتماً میتوانند به طراحی و اجرای یک جشنواره هدفمند کمک کنند و مسیر جدید را پیش بگیرند و این قدم از برنامههای جدی نگاه جدید در تغییرگرایش بین المللی سینمای ایران برداشته شود.
مشاور رییس سازمان سینمایی گفت: جمع بندی شورای مشورتی برای این جشنواره اردیبهشت ماه و قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب است که مشکل تداخل و نزدیکی فجر با برخی رویدادهای مشابه هم برطرف میشود. رضاداد با بیان اینکه از همین نام فجر هم برای بخش بین الملل استفاده می شود ادامه داد:این عنوان دارای معنی اصیل و ریشهداری است که دیگر فقط معرف یک زمان بخصوص نیست بلکه یک مفهوم وسابقه را با خودش به همراه دارد و جشنواره ما را در دنیا با این نام وسابقه سی و دو ساله به خوبی میشناسند و به جا می آورند.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان « علیرضا رضاداد: بخش بین الملل جشنواره فجر اردیبهشت ماه برگزار میشود » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X