امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کارنامه یکساله اش را منتشر کرد

امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کارنامه یکساله اش را منتشر کرد

شبکه ایران زنان/ معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال اول دولت روحانی چه کرد؟
معاونت امور زنان در یک سال گذشته اقداماتی در زمینه توانمند کردن رنان کرد که این اقدامات از تدوین مقررات تا سلامت آنها را شامل می شود.

در این گزارش به اقدامات و برنامه هایی که این معاونت برای حمایت و توانمند کردن زنان پرداخته اشاره شده است. اما این معاونت در زمینه ساختار و عملکرد حوزه زنان و خانواده کشور هم چالشهایی دارد که در این گزارش به آن اشاره شده است:
- مشخص نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی امور زنان و خانواده و فقدان نظارت، ارزیابی و ضمانت اجرای برنامه های مرتبط.
- عدم ثبات ساختار و مأموریت های سازمانی امور زنان وخانواده دستگاه ها.
- ابهام جایگاه برنامه های خاص زنان در نظام بودجه ریزی کشور و عدم تخصیص بودجه کافی متناسب با مأموریت های محوله و استفاده غیراثر بخش از بودجه.
- حاشیه ای بودن مسایل زنان در وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی.
- نداشتن قدرت اجرایی مشاور امور بانوان دستگاههای اجرایی و در برخی موارد حذف آنها از جریان تصمیم گیری و تصمیم سازی.
- تقلیل مسایل حوزه زنان و خانواده به مسایل گروههای خاص و آسیب پذیر.
- عدم باور مسئولان اجرایی کشور در زمینه ضرورت حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار.

اقدامات یک سال گذشته
توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی 
- ارایه پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و نیازمند؛ به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی
- انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی ۵۳۰ زن بهبودیافته از اعتیاد از طریق آموزش های شغلی و حمایت های مالی و ایجاد ۵ واحد شغلی و ۷ گروه همیار برای آنان، در ۶ استان قم، خراسان رضوی، مازندران، البرز، سیستان و بلوچستان، فارس
- اجرای طرح ساماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و سازمانهای غیردولتی فعال
- مشارکت در برگزاری همایش معرفی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (پایلوت شهر ری) تحت عنوان بانوی تدبیر، سفیر امید (به مناسبت هفته دولت در استانداری تهران)
- برگزاری همایش "زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ" با حضور رئیس جمهور

مهمترین اقدامات در زمینه تحکیم بنیان خانواده
- امضای تفاهم نامه دو جانبه فیمابین این معاونت و وزارت آموزش و پرورش؛ با موضوع "تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی بین اولیاء و دانش آموزان و بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان
- انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و اجرای طرح تقویت شیوهای ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختر در سراسر کشور(طرح مشکوه)
- راه اندازی و تشکیل کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور تحت عنوان کارگروه: تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو
- همکاری با وزارت ورزش و جوانان در قالب عضویت در کمیته تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده
- پروژه خانواده سالم به منظور تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده و کاهش فقر زنان سرپرست خانوارو با هدف پیشگیری و کاهش طلاق، تقویت کارکرد خانواده، ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین با یکدیگر و با فرزندان
- تهیه و تدوین دهها گزارش آماری- تحلیل پیرامون وضیعت زنان وخانواده و انعکاس به مراجع ذیربط

اقدامات در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
- شناسایی آسیب های حوزه زنان و خانواده به تفکیک هر استان، جهت نقشه سازی پلی گون زنان و خانواده (در دست اقدام)
- انعقاد تفاهم نامه همکاری چهارجانبه فیمابین این معاونت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ با موضوع افزایش و گسترش حمایتهای اجتماعی از زنان معتاد در فرایند ترک و زنان بهبود یافته از اعتیاد و خانواده های آنان با هدف سلامت و پاکی از مواد
- پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایت اجتماعی از زنان بهبودیافته در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عضویت این معاونت در کارگروه مذکور
- مشارکت در برگزاری هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قالب حمایت از برگزاری پانل تخصصی زنان و اعتیاد
- مشارکت در ساماندهی مسائل و مشکلات مبتلا به زنان در سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیه نشین شهرها با همکاری وزارت راه و شهرسازی
- انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع "برگزاری کارگاه آموزشی برای سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه زنان و خانواده پیرامون حمایتهای اجتماعی مور نیاز زنان بهبودیافته از اعتیاد در ۶ استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضوی"
- انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای"طراحی مدل مطلوب برای نوع و نحوه ارایه خدمات به زنان بهبودیافته از اعتیاد، جهت پایداری بر سلامت و پاکی از مواد در ۶ استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضوی"
- انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره"حمایت از ایجاد بانک جامع زنان بهبودیافته از اعتیاد در ۶ استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضوی"

مهمترین اقدامات در زمینه ارتقای سلامت زنان
- انعقاد موافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش با موضوع "بهبود وضعیتبهداشتی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (مناطق محروم کشور) و تهیه بسته های بهداشتی(طرح بشری)" از طریق تهیه بسته های بهداشتی
- انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت از تهیه و ارائه مکمل های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار و یا کمتر برخوردار
- انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی (ایفای نقش همسری، سلامت زوجیت، فرزندآوری و بارداری سالم و ...)
- انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت از سیاستهای باروری و حفظ پروسه طبیعی تولد از طریق توانمندسازی پزشکان زنان و زایمان و ماما

تغییر قوانین:
- ارایه لایحه حمایت از حقوق زنان ، با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری (در دست اقدام)
- پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطروحه در دولت دهم و اعمال اصلاحات با همکاری قوه قضاییه و تدوین پیش نویس آیین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان
- لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲کمیته فرعی لوایح هیئت دولت مطرح و به دلیل ایراداتی؛ از جمله قضایی بودن لایحه و ضرورت موافقت قوه قضاییه از دستور کار خارج و مقرر شد ظرف مدت سه ماه نسبت به اعمال اصلاحات و ترجیحا" ادغام با سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ اقدام شود.
- با اعمال اصلاحات در لایحه اصلاح قانون تعزیرات در بخش جرم انگاری و در قسمت پیشگیری با بازنگری مجدد، آیین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان وحمایت از قربانیان را تدوین و جهت نهایی شدن پس از اخذ نظرات دستگاه­های متولی به دولت ارسال خواهد شد.
- تشکیل جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک
- پیشنهاد حل مشکل بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از طریق اصلاح قانون با همکاری دستگاه ذی ربط
- ارائه پیشنهاد لایحه بیمه زنان خانه دار

اقدامات سایر دستگاهها در حوزه زنان
معاونت امور زنان همچنین با نظارت بر عملکرد حوزه مدیریت امور زنان در سایر دستگاهها، حضور زنان در بخش اشتغال را هم تقویت بخشیده است. در این گزارش امده است که این معاونت با دستگاههای دولتی در زمینه مشکلات و چالشهای زنان جلساتی را برگزار کرده تا بتواند برای آنها راهکاری بیندیشد.

**شما کاربران گرامی می توانید مطالب جذاب و خواندنی ما را در شبکه های اجتماعی فیس بوک، گوگل پلاس و توییتر در صفحه «باشگاه آخرین خبری ها» به آدرس های زیر دنبال کنید**
و در اینستاگرام هم ما را با عنوان akhareenkhabar جستجو کنید.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کارنامه یکساله اش را منتشر کرد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X