موانع ادامه پروژه جنجالی «لاله» برطرف شد

موانع ادامه پروژه جنجالی «لاله» برطرف شد

بانی فیلم/ گره کور پروژه «لاله» بالاخره باز شد. با حکمیت علیرضا رضاداد مشاور ارشد سازمان سینمایی موانع فیلم «لاله» برطرف شد. این طور که در متن حکمیت رضاداد آمده گروه از مهر ماه همزمان با مسابقات رالی، ظرف 47 روز فیلمبرداری این بخش را انجام می دهند.
«لاله» یکی از جنجالی ترین پروژه های سینمایی سال های اخیر است که از مدت ها قبل از شروع تولیدش با موج گسترده ای از مخالفت اهالی سیاست و سینما مواجه شد. هر چند مدیریت سابق سینما با وجود تمام مخالفت ها و پس از گفت و گوهای طولانی با نمایندگان مجلس، آن قدر پای این پروژه ایستاد تا نیک نژاد «لاله» را کلید زد. مشکل از جایی شروع شد که عمر دولت دهم به پایان رسید ولی فیلمبرداری «لاله» تمام نشد. پس از تغییر مدیران سینمایی، مدیریت جدید مرکز گسترش با نیک نژاد دچار اختلاف شد و در نهایت این پروژه چند میلیاردی ماهها بلاتکلیف ماند. در نهایت قرار شد دو طرف دعوا (نیک نژاد و مرکز گسترش) تن به حکمیت علیرضا رضاداد بدهند. اتفاقی که نهایتاً دیروز رخ داد و مشاور ارشد سازمان سینمایی گره کور «لاله» را گشود.
این در حالی است که اسدا... نیک نژاد کارگردان «لاله» می گوید هنوز چیزی به صورت مکتوب به او اعلام نشده است.

*رضاداد: گروه سازنده «لاله» از مهر ماه قسمت های باقی مانده را فیلمبرداری می کنند
متن کامل حکمیت علیرضارضاداد در موضوع پروژه «لاله» رسمی منتشر شد.
در این متن خطاب به رییس سازمان سینمایی آمده است:
متعاقب ارجاع موضوع حکمیت اختلافات فیمابین آقای اسماعیل نیکنژاد و مرکز گسترش سینمای تجربی به اینجانب، از خرداد ماه سال جاری جلسات متعددی با دست اندرکاران پیشین و فعلی فیلم برگزار گردید و کلیه اسناد و مدارک موجود در خصوص موضوعات مورد اختلاف دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.
در حین بررسی موضوع اصلی اختلاف که مالکیت فیلم را شامل میشد، به دلیل ارتباط وضعیت آتی پروژه با موضوع حکمیت نظیر امکان اتمام فیلمبرداری و آماده سازی فیلم و مواردی از قبیل ادامه همکاری عوامل، امکان آمادهسازی پیست، همکاری وزارت ورزش و فدراسیون و ... این مسائل نیز مورد پیگیری و بررسی قرارگرفت که نتایج بشرح زیر تقدیم میشود:
1- در خصوص مسایل مربوط به مالکیت، بررسی جامع و کاملی نسبت به کلیه مستندات بعمل آمد. متاسفانه فقدان قرارداد و تفاهم روشن و آشکار میان مدیران سابق سازمان سینمایی و نیز مرکز گسترش از یکسو، و آغاز فعالیت اجرایی فیلم و حتی آغاز فیلمبرداری پیش از تعیین تکلیف وضعیت و نسبت افراد با فیلم از سوی دیگر، این پروژه را به کلاف سردرگمی تبدیل نمود به گونهای که کلیه مشکلات ایجاد شده در همین شفاف نبودن مسایل و وضعیت پروژه ریشه دارد.
پیروی نکردن طرفین از شیوههای استاندارد و معمول و قابل قبول تولید فیلم و بلاتکلیف نگهداشتن مسایل مربوط به جذب سرمایه، نحوه تولید و مدیریت پروژه و نحوه پخش و توزیع و نحوه مشارکت در سود و زیان که در معمولترین قراردادها نیز به وضوح مطرح و مورد توافق قرار میگیرد، موجب گردیده است که برداشتهای مختلفی از موضوع ایجاد شود و براساس آن داوری و پیشداوریهایی صورت گیرد و انتظاراتی از پروژه پیدا شود.
النهایه آنچه از مستندات ارائه شده و موجود و قابل قبول فعلی قابل استنباط است اینکه آقای نیکنژاد به جهت انجام مراحل تحقیق و نگارش فیلمنامه و الزامات آن و تلاشهایی که قبل از آغاز پروژه برای اجرایی شدن پروژه نمودهاند و تلاشهایی که لازم است پس از پایان فیلم و در مراحل پخش و توزیع با پروژه داشته باشند، در سود فیلم به میزان 30 درصد سهیم خواهند بود که پس از درآمدزایی باید از سوی مرکز به ایشان پرداخت گردد ولی مالکیت و کلیه مسئولیتها و اختیارات ناشی از مالکیت فیلم در حیطه اختیار و مسئولیتهای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
2- از آنجا که مذاکرات اولیهای صورت پذیرفته است که اجرای عملیات پس از تولید از مرحله تدوین تا آماده شدن نسخه نهایی در خارج از کشور انجام شود، در صورتی که مسئولیت اجرای عملیات پس از تولید در خارج از کشور از سوی مرکز به آقای نیکنژاد محول شود و ایشان حسب توافق قبلی بدون دریافت دستمزد و با رقمی حدود 600 هزار دلار مورد توافق ، کلیه امور مربوط به پس از تولید را در مراکز معتبر خارج از کشور به انجام رسانند این سود 30 درصدی به 40 درصد افزایش خواهد یافت، در هر صورت اخذ تصمیم نهایی در این موضوع که عملیات پس از تولید چگونه و در کجا انجام شود موکول به توافقات بعدی با مرکز گسترش خواهد بود.
3- با تلاشی که گروه سازنده اعم از تهیهکننده و کارگردان محترم و دیگر همکاران اصلی فیلم در چند ماه اخیر معمول داشتند و با همکاری ارزشمند جناب آقای خادم در وزارت ورزش و ریاست محترم فدراسیون بحمدالله شرایط آغاز فیلمبرداری در پیست ایجاد شده است و موانع قبلی که باعث توقف فیلمبرداری در دوره مدیریت پیشین مرکز گسترش شده بود برطرف گردید و در نتیجه گروه در حال حاضر آمادگی دارند با انجام پیش تولید تا پایان شهریور ماه، از آغاز مهرماه و همزمان با مسابقات رالی فدراسیون که از شیراز آغاز می شود فیلمبرداری را آغاز نمایند و بمدت 45 روز کاری فیلمبرداری را به اتمام برسانند.
4- در خصوص هزینههای این بخش تلاش و تعهد گروه بر این است که در سقف بودجه و اعتبار مانده از قرارداد فعلی سرکار پرتو با مرکز ( حدود 5/1 میلیارد تومان ) فیلمبرداری به سرانجام برسد. گرچه با توجه به اینکه قرارداد پروژه امانی میباشد و مرکز نظارت مستقیم بر انجام هزینهها دارد افزایش احتمالی هزینهها تا سقف 10% قابل توجیه بوده و غیر متعارف نیست.
به هرحال گروه آمادگی پیدا کردهاند با دریافت اولین تخصیص برای آماده سازی پیست کارشان را آغاز نمایند.
5- آقای نیکنژاد مبالغی از فارابی دریافت نمودهاند و فارابی پس از آنکه مدیریت و اجرای پروژه به مرکز گسترش منتقل گردیده است وجوه پرداختی به آقای نیکنژاد را از مرکز گسترش دریافت کرده است و در حال حاضر این وجوه به حساب بدهی آقای نیکنژاد منظور شده است.
لازم است این بدهی در حال حاضر از حساب هزینههای پروژه و بدهی آقای نیکنژاد خارج شود و در حساب دیگری به عنوان علیالحساب پرداختی به آقای نیکنژاد منظور شود و در محاسبات نهایی سهم ایشان لحاظ گردد و در صورتی که بابت هزینه های اجرایی پروژه آقای نیکنژاد گزارش هزینه و مستنداتی ارائه نمایند آن صورت هزینهها به صورت معمول به حساب هزینههای پروژه منظور شود و از علیالحساب دریافتی ایشان کسر گردد.
6- روح حاکم بر هر توافق و انجام هر فعالیتی میان افراد گوناگون اعتماد متقابل و رعایت حقوق دیگران میباشد.
ضروری است همزمان با آغاز پیشتولید و قبل از شروع مجدد فیلمبرداری قراردادی مورد توافق طرفین بر مبنای اصول متعارف تولید یک فیلم ایرانی و دارای پروانه ساخت، از سوی مرکز آماده و با آقای نیکنژاد مبادله شود که حاوی کلیه مفاد فوق و درج جزئیات مورد نظر طرفین باشد و هرگونه موارد حقوقی دیگری که میتواند از اختلافات احتمالی بعدی جلوگیری نماید نیز در آن درج شود تا انشاالله تا پایان مراحل تولید، پخش و اکران و درآمد زایی و سود آوری پروژه، مناسبات فیمابین بر مبنای آن قرارداد تنظیم و بر اساس اعتماد متقابل و احترام به حقوق طرفین مفاد قرارداد اجرا گردد.
در خاتمه یادآوری مینمایم مبنای اینجانب در انشاء این رای صرفاً مستندات قابل قبول و مورد پذیرش و توافقی بوده است که درحین بررسی چند ماهه قابل دستیابی بود.
به همین جهت طرفین (آقای نیک نژاد و مرکز گسترش) میتوانند بر مبنای تفاهمات جدیدتری در آینده نسبت به تنظیم قرارداد فی مابین و یا تنظیم متمم قراردادهای دیگری اقدام نمایند.

*نیک نژاد: رای سازمان سینمایی درباره «لاله» هنوز مشخص نیست

اسد ا... نیک نژاد در شرایطی که چندان مایل به صحبت نبود گفت و گوی کوتاهی با بانی فیلم انجام داد. وی سرنوشت پروژه نیمه تمام «لاله» را به رغم وعده های سازمان سینمایی ، همچنان مبهم عنوان کرد. نیک نژاد به «بانی فیلم» گفت: درباره سرنوشت فیلم «لاله» باید به شما بگویم تا روز سه شنبه مورخ 18 شهریور، هیچ نوع نامه کتبی در رابطه با رأی سازمان سینمایی به اینجانب داده نشده و بنده نمی خواهم بر اساس گفته ها و شنیده هایی که در سایت ها موجود است، اظهار نظری داشته باشم؛ این روش من نبوده و نخواهد بود. من آموختم در این مملکت در رابطه با هر چیزی باید به صورت کتبی درخواست کرد و به صورت کتبی نیز جواب گرفت.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «موانع ادامه پروژه جنجالی «لاله» برطرف شد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X