شهروند نوشت: ٧٠درصد مطالبات بانکی مشکوک‌الوصول است

شهروند نوشت: ٧٠درصد مطالبات بانکی مشکوک‌الوصول است

روزنامه شهروند/ متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

زنگ خطری که از سال‌ها پیش برای اقتصاد ملی به صدا درآمده است، اکنون با صدایی رساتر و گیراتر به مسئولان کشور هشدار می‌دهد. تمام خبرهایی که از موضوع مطالبات معوق بانکی به گوش می‌رسد حاکی از یک اخطار جدی است؛ باید این روند متوقف و به عقب بازگردد. براساس آمارهای بانک مرکزی هم‌اکنون بخش عمده‌ای از ٨٧‌هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست افراد معدودی حبس شده است و گویا قرار نیست به سادگی از خیر مزایای فراوان این پول‌های ارزان بگذرند.
بنابر طبقه‌‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارایی بانک‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود. نخستین طبقه تسهیلات جاری است که براساس زمانبندی به بانک بازگردانده می‌شود و حداکثر بیش از ٢ ماه از سررسید آن نگذشته است. اما تسهیلات غیر جاری که امروزه آن را با معوقات یا مطالبات معوق بانکی مترادف می‌دانند به بخشی از دارایی بانک‌ها گفته می‌شود که به دلایل مختلف در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانک بازنگشته است. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده می‌شود.
«مطالبات سر رسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از ٦ ماه و کمتر از ١٨ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که «بیش از ١٨ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیرقابل ردی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. البته می‌توان تسهیلات امهال و تقسیط شده را نیز بخشی از تسهیلات غیر جاری بانک‌ها دانست چرا که این تسهیلات عمدتا برای بدهکاران بانکی که مدت زمان زیادی از سررسید بازپرداخت اقساط آنها گذشته باشد اعمال می‌شود.

٨٧ هزار‌میلیارد تومان معوقه بانکی
با لحاظ دسته‌بندی یاد شده و تطبیق آن با میزان معوقات بانکی در سال‌های اخیر به این نتیجه می‌رسیم که عمده تسهیلات غیر جاری فعلی که بالغ بر ٨٧‌هزار میلیارد تومان می‌شود در طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول و بخشی نیز در طبقه سوخت شده جا می‌گیرد چرا که سال‌ها از معوق شدن این تسهیلات می‌گذرد و بدین ترتیب دسته‌‌بندی سررسید گذشته و معوق تنها برای بخش اندکی از تسهیلات غیر جاری کاربرد دارد. البته طی یک‌سال اخیرحدود ٥ هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی افزوده شده که این افزایش به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی است که طی سال‌های اخیر دریافت شده است. گزارش‌هایی که درباره روند رشد معوقات بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که نه‌تنها طی سال‌های بعد از حجم آن کاسته نشده است بلکه با عبور معوقات به طبقات بالاتر حجم بیشتری از تسهیلات بانکی قفل می‌شود. درواقع تسهیلاتی که پرداخت می‌شود پس از ٦ ماه عدم بازپرداخت اقساط از طبقه سررسید گذشته به معوق تنزل می‌کند و ١٢ ماه بعد در فهرست مطالبات مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد. براساس آمار رسمی بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق در خرداد‌ سال ١٣٨٤ یعنی در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ٣‌هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بوده است که ٧‌درصد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها را شامل می‌شد ولی این رقم طی کمتر از ٩ ماه به ٧‌هزار میلیارد تومان در پایان ‌سال ٨٤ رسیده است.

رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
بدین ترتیب از خرداد تا پایان ‌سال ٨٤ حدود ٦/٣‌هزار میلیارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است که با توجه به ٩ ماهی که از آن می‌گذرد با عبور از طبقه سررسید گذشته (تا ٦ ماه تأخیر در بازپرداخت) به مطالبات معوق رسیده است. در‌سال ١٣٨٥ نیز حجم معوقات بانکی به عدد ١٠‌هزار میلیارد تومان رسیده که باعث رشد ٣‌هزار میلیارد تومانی معوقات شده است. بنابراین. ٦/٣هزار میلیارد تومانی که در‌ سال ٨٤ به حجم معوقات افزوده شده است در پایان‌ سال ١٣٨٥ با گذشت ٢١ ماه از سررسید آن به طبقه مشکوک‌الوصول وارد شده است. در این مقطع ٣‌هزار میلیارد تومان اضافه شده به معوقات در ‌سال ٨٥ نیز به مطالبات معوق افزوده شده است. در ‌سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧‌هزار میلیارد تومان برای مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب در پایان ‌سال ١٣٨٦، حدود ٢٤ ماه از سررسید ٣‌هزار میلیارد تومان اضافه شده به معوقات بانکی، مشکوک‌الوصول شده و ٧‌هزار میلیارد تومانی که در ‌سال ٨٦ به حجم معوقات افزوده شده با گذشت ١٢ ماه وارد مرحله معوق شده است.

جهش یکباره مطالبات در‌ سال پایانی دولت نهم
اما ‌سال ١٣٨٧ شاهد یک جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که رقم آن در پایان این ‌سال به ٣٠‌هزار میلیارد تومان رسیده که حکایت از افزایش ١٣‌هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری دارد. در این مقطع زمانی نیز بر حجم مطالبات مشکوک‌الوصول افزوده شده است به گونه‌ای که ٧‌هزار میلیارد تومان رشد معوقات در‌ سال ٨٦ با گذشت ٢٤ ماه از سررسید به طبقه مشکوک‌الوصول و ١٣‌هزار میلیارد تومان همین‌سال معوق شده است. در ‌سال ١٣٨٨ با افزایش ٨‌هزار میلیارد تومانی رقم مطالبات معوق به ٣٨‌هزار میلیارد تومان می‌رسد و باعث می‌شود ١٣‌هزار میلیارد تومان اضافه‌سال قبل به حجم مشکوک‌الوصولی‌ها افزوده شود و ٨‌هزار میلیارد تومان‌ سال ٨٨ نیز معوق شود.
سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانکی اندکی کاسته شده است. در این ‌سال مطالبات معوق به ٤٠‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که ٢‌هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. در پایان این‌ سال ٨‌هزار میلیارد تومان رشد معوقات در ‌سال ٨٨ با عبور سررسید از ٢٤ ماه مشکوک‌الوصول شده و ٢‌هزار میلیارد تومان رشد‌ سال ٨٩ نیز معوق شده است. بنابراین تا پایان‌ سال ١٣٨٩ مجموع مطالبات مشکوک‌الوصول به عدد ٣٤‌هزار و ٦٠٠ میلیون تومان می‌رسد. با رسیدن حجم مطالبات معوق به ٥٠‌هزار میلیارد تومان در پایان‌ سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠‌هزار میلیارد تومان رشد می‌کند. بنابراین در این زمان با گذشت ٢٤ ماه از سررسید ٢‌هزار میلیارد تومانی که در‌ سال ٨٩ معوق شده بود این مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول تنزل می‌کند و ١٠‌هزار ‌میلیارد تومان نیز به مطالبات معوق افزوده می‌شود.
در ‌سال ١٣٩١ نیز مطالبات معوق با ١٠‌هزار میلیارد تومان رشد مواجه می‌شود و عدد کل آن به ٦٠ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. بنابراین ١٠‌هزار میلیارد تومان ‌سال ٩٠ مشکوک‌الوصول و ١٠‌هزار میلیارد تومان ‌سال ٩١ معوق شده است. از ‌سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترین جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری که مطالبات ٦٠‌هزار میلیارد تومانی ‌سال ٩١ با جهش ٢٠‌هزار میلیارد تومانی به بیش از ٨٠‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. در پایان این‌ سال رقم ١٠‌هزار میلیارد تومان‌ سال ٩١ نیز مشکوک‌الوصول شده است ولی ٢٠‌هزار میلیارد تومانی که در ‌سال ٩٢ به حجم مطالبات معوق افزوده شده هنوز به طبقه مشکوک‌الوصولی‌ها نرسیده است و بخش عمده آن به‌واسطه گذشت بیش از ٦ ماه معوق شده و بخش اندکی نیز سررسید گذشته محسوب می‌شود.

٧٣ ‌درصد مطالبات با دیرکرد ١٨ ماهه
با این محاسبه از خرداد‌سال ١٣٨٤ تاکنون با رشد مداوم مطالبات معوق ٥٦ هزار میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان به طبقه مشکوک‌الوصولی‌ها اضافه شده است که با لحاظ مبلغ ٤/٣هزار میلیارد تومان مانده مطالبات معوق در خرداد ٨٤ به ٦٠‌هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و ٢٢‌هزار میلیارد تومان باقی مانده از حجم ٨٢ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق ابتدای دولت یازدهم نیز در طبقه معوق و سررسید گذشته جای می‌گیرد. بدین ترتیب تنها ٢٧‌درصد از مطالبات معوق ٨٢‌هزار میلیارد تومانی بانک‌ها معوق و سررسید گذشته است. بنابراین از مجموع مطالبات معوق (تسهیلات غیرجاری) حدود ٧٣‌درصد مطالبات مشکوک‌الوصول است بدین معنا که بیش از ١٨ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است.
البته بخش عمده‌ای از این مطالبات چندین‌سال از سررسیدشان می‌گذرد و درواقع به انتهای طبقه مطالبات مشکوک الوصول رسیده است. در این زمینه طبقه دیگری نیز برای مطالبات سوخت شده تعریف شده است که به آن دسته از مطالباتی اشاره دارد که به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی وام گیرنده یا فوت وی دیگر امکان دریافت آن وجود ندارد که درحال حاضر هیچ‌گونه آماری درباره این دسته از مطالبات وجود ندارد. طبق روال معمول مطالبات سوخت شده به تدریج از فهرست مطالبات معوق بانک‌ها حذف می‌شود و دیگر به‌عنوان مطالبات به آن نگریسته نمی‌شود.

درگیری سه‌چهارم تسهیلات غیر جاری بانک‌ها در مطالبات
اما با در نظر گرفتن حدود ٥‌هزار‌میلیارد تومانی که در یک‌سال اخیر به حجم مطالبات معوق اضافه شده، سهم بندی طبقه‌های مختلف معوقات نیز تغییر می‌کند. بنابراین با توجه به این‌که این ٥‌ هزار ‌میلیارد تومان در١٢ ماه اخیر به مجموع مطالبات معوق افزوده شده در طبقه مطالبات معوق جا می‌گیرد که بین ٦ تا ١٨ ماه از تاریخ سررسید اقساط آن گذشته است. بدین ترتیب مطالبات معوق شبکه بانکی به ٢٧‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد. به معنای دیگر نزدیک به ٦٩‌درصد از کل معوقات بانکی مشکوک‌الوصول است و ٣١‌درصد مابقی نیز مطالبات معوق محسوب می‌شود. گفتنی است طی هفته‌های اخیر اعداد مختلفی از میزان افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است. بنابراین درحالی‌که تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی عدد ٨٧‌هزار‌ میلیارد تومان را اعلام کرده، سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی رقم کل مطالبات معوق بانکی را ٨٥‌هزار‌ میلیارد تومان اعلام کرده است.
همان‌طوری که از نام مطالبات مشکوک‌الوصول برمی‌آید دریافت این بخش از مطالبات که سه چهارم تسهیلات غیر جاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست و زنده کردن آن به مقررات عملی و برخورد جدی نیاز دارد. برهمین اساس بانک مرکزی با دریافت ٢٠ پرونده بدهکاران کلان هر بانک در مجموع ٥٧٥ پرونده از ابربدهکاران نظام بانکی را توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در اختیار قوه قضائیه گذاشت تا با استفاده از قوانین قضایی بخش بزرگی از مطالبات معوق که در دستان این افراد است به بانک‌ها بازگردانده شود.

شهروند نوشت: ٧٠درصد مطالبات بانکی مشکوک‌الوصول است

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «شهروند نوشت: ٧٠درصد مطالبات بانکی مشکوک‌الوصول است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X