ارجاع لايحه منابع مالي پايدار آتش نشاني به كميسيون تلفيق

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از اداره كل ارتباطات شوراي اسلامي شهر تهران، در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه غيرعلني شوراي شهر تهران، ارسال لايحه تامين و استقلال منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به كميسيون تلفيق براي بررسي و اعلام نظر ظرف مدت يك هفته موضوعي بود كه با راي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد.
معصومه آباد، رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران در تشريح لايحه مورد بررسي گفت: در روزهاي نخستين دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران كه حادثه خيابان جمهوري رخ داده بود؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با توجه به تجهيزات سازمان آتش نشاني به جمع بندي رسيدند كه شهرداري لايحه اي را براي رفع مشكلات ارائه كند.
وي افزود: از طرفي در حالي قانون تنها سه ماموريت را براي آتش نشاني مشخص مي كند كه امروز اين سازمان بيش از 50 ماموريت را در فهرست وظايف خود دارد كه از آن جمله مي توان به موضوع خود كشي ها و ساير موارد از اين دست اشاره كرد.
رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به بررسي هاي كارشناسي انجام شده در كميسيون سلامت محيط زيست و خدمات شهري براي بررسي اين لايحه گفت: اين لايحه را در چهار محور به صحن شورا ارائه شده است.
رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: نياز امروز سازمان آتش نشاني براي به روز رساني تجهيزات و انجام موضوعات مرتبط در حدود پنج هزار و 510 ميليارد ريال است كه اگر سالانه اعتبار حدود يكهزار و 370 ميليارد ريال اين سازمان تخصيص داده شود كه در طول چهار تا پنج سال اين سازمان به سطح استاندارد خود مي رسد.
عليرضا دبير رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي لايحه تامين و استقلال منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني گفت: پرسنل آتش نشاني قشر زحمت كشي هستند كه جان شان را براي حفظ جان مردم به خطر مي اندازند و شورا وظيفه دارد از اين قشر زحمت كش حمايت كند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه افزود: لايحه ارائه شده به شورا طرحي پايدار نيست و اين لايحه بايد به كميسيون برگردد و مجددا بررسي و كارشناسي شود.
وي با بيان اينكه نظر كميسيون برنامه و بودجه نيز با جزئيات اين لايحه متفاوت است؛ به مصوبه شوراي سوم اشاره كرد و گفت: در شوراي سوم مصوب شد براي كمك به سازمان آتش نشاني دو درصد از عوارض پروانه ها به اين سازمان تعلق گيرد.
دبير خاطرنشان كرد: اين مصوبه قانوني است كه بايد در مجموعه شهرداري اجرا شود اما كميته تخصيص اين قانون را در اولويت قرار نمي دهد.
وي گفت: در سال گذشته از يكهزار و 200 ميليارد ريال كه بايد به سازمان آتش نشاني پرداخت مي شد تنها 400 ميليارد ريال تخصيص يافت و در چنين شرايطي مسلما اين سازمان و كاركنان زحمت كش آن به مشكل برخواهند خورد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران خاطر نشان كرد: وظيفه ما نمايندگان مردم در شوراي شهر اين است كه در مصوب كردن طرحي پايدار براي سازمان آتش نشاني با نگاه مثبت كمك كنيم.
دبير با تاكيد بر لزوم تخصيص هاي سازمان آتش نشاني براي اين موضوع گفت: اگر درصد عوارض هاي اين سازمان افزايش هم بيابد، باز هم اگر تخصيص صورت نگيرد، اتفاقي در اين حوزه رخ نمي دهد.
محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي بر لزوم بر طرف كردن مشكل تخصيص اعتبارات اين سازمان تاكيد كرد و افزود: برخي موضوعات از جمله فرمول هاي ارائه شده در قالب اين لايحه نياز به بررسي كارشناسي دارد.
محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران در همين خصوص پيشنهاد كرد تا عوارض مرتبط به سازمان آتش نشاني مستقيم به حساب اين سازمان واريز شده و قبض آن براي انجام ساير اقدامات به معاونت مالي شهرداري تهران ارائه شود.
محسن سرخو، عضو شوراي اسلامي شهر تهران به تاكيدات شوراي شهر در حوزه سازمان آتش نشاني اشاره كرد و پيشنهاد داد تا بندي با مضمون آموزش هاي حين خدمت و به روز رساني تجهيزات به لايحه اضافه شود.
مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر اينكه افزايش عوارض در ميانه سال ممكن نيست و بايد در ابتداي سال تصويب شود گفت: بايد راهكاري انديشيده شود تا عوارض دريافت شده بابت موضوع آتش نشاني، ظرف مدت يك هفته به حساب اين سازمان واريز شود.
در پايان اين لايحه با موافقت اكثر اعضاي شورا براي بررسي بيشتر و انجام كار كارشناسي به كميسيون برگشت داده شد.
در ادامه موضوع معرفي نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران براي عضويت در كميته نورپردازي شهري دستور ديگر جلسه شوراي اسلامي شهر تهران بود كه خانم دكتر منتظر الظهور و خانم دكتر پور فتح اله با توجه به تخصص و سابقه فعاليت در اين حوزه با راي اعضاي شوراي شهر انتخاب شدند.
عبدالحسين مختاباد، رئيس كميته هنر شوراي اسلامي شهر تهران بر ضرورت وجود نگاه هنري در چيدمان هاي شهري تاكيد كرد و گفت: شهر تهران فضايي است كه بايد در آن كارهاي هنري نيز انجام شود و تنها كار مهندسي در آن صورت نگيرد.
وي تاكيد كرد: نگاه صرفا مهندسي، شهر را تبديل به كلافي سر در گم مي كند.
مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه نورپردازي كاري هنري است گفت: شهرداري تهران بايد يكي از اعضاي اين كميته را از ميان هنرمندان متخصص در اين حوزه انتخاب كند.
ارائه گزارش معاون خدمات شهري شهرداري تهران در خصوص نمايشگاه شهر آفتاب ديگرموضوع جلسه شورا بود كه به استماع اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.
مجتبي عبدالهي در جريان اين گزارش گفت: راه اندازي نمايشگاه شهر آفتاب آرزوي دهه اخير مديريت شهري بود كه در سال اقدام و عمل، عملياتي شد.
وي ادامه داد: اين نمايشگاه در 163 هكتار راه اندازي شده و هم اكنون 200 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي دارد و كار شبانه روزي در طول چهار ماه گذشته سبب شد تا بتوان نمايشگاه را در اين زمان به بهره برداري رساند.
وي اعلام كرد: تاكنون در حدود 700 هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد كردند و بيشترين تعداد مراجعه كنندگان همانگونه كه پيش بيني مي شد در روز پنج شنبه به اين نمايشگاه آمدند.
وي افزود: ميزان رضايت مندي شهروندان در روز پنج شنبه در حدود 70 درصد و در روز جمعه و شنبه 80 درصد بود ضمن اينكه برخي از ناشران خبر از افزايش فروش خود به بيش از دو برابر نسبت به سال گذشته مي دادند.
وي در خصوص شبهه ايجاد شده در خصوص برق نمايشگاه اعلام كرد: زمان اوج مصرف در نمايشگاه ميزان برق مصرفي 3.3 مگاولت بود كه حتي به نيمي از ظرفيت تامين شده براي اين نمايشگاه نرسيده است ضمن اينكه ژنراتورهاي تعبيه شده براي اين نمايشگاه توان ايجاد 12 مگاولت برق را دارد.
وي تاكيد كرد: نمي توان قطع برق يكي دو غرفه به دليل اتصالي را قطع برقي كلي به حساب آورد ،با اين وجود كميته اي به همين دليل تشكيل شد و موضوعات مشابه برطرف شد.
عبداللهي در ادامه عملكرد حوزه حمل و نقل در اين نمايشگاه را بسيار خوب ارزيابي و تصريح كرد: در ابتداي صبح، سرفاصله قطارها مترو در خط نمايشگاه هر 15 دقيقه بود كه اين ميزان به 5 و شش دقيقه كاهش پيدا كرد.
وي گفت: هم اكنون در بيش از 10 ميدان اصلي شهر وسايل حمل و نقل عمومي همچون اتوبوس و ون وظيفه انتقال بازديدكنندگان به نمايشگاه را دارند.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران اعلام كرد: پاركينگ غربي نمايشگاه نيز بيش از 40 هكتار مساحت دارد كه ظرفيت گنجايش 20 هزار خودرو را دارد و با استفاده از تجربيات مراسم ارتحال امام (ره) مديريت اين فضاها انجام شد.
وي افزود: ترافيك ايجاد شده نيز به خاطر ورودي خودروها از اتوبان به يك خيابان دو بانده است.
تهرام/7243/1831

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ارجاع لايحه منابع مالي پايدار آتش نشاني به كميسيون تلفيق» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X