سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تأسیس می ‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با بررسی جزییات لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مواد مختلف این لایحه را مصوب کردند.
براساس ماده 1 به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌ گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، 'سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی' وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می گردد.
رئیس این سازمان، معاون وزیر است.
تبصره 1- اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.
تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استانها و در صورت ضرورت در شهرستان‌ها واحد سازمانی ایجاد نماید.
ماده 2- مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی- شرکت تعاونی آموزشی- نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود:
الف- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارایه می کند.
تبصره- واحدهای آموزشی که براساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام ‌وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره‌های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارایه مدرک تحصیلی فعالیت می نمایند، مشمول تعریف فوق می باشند.
ب- مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت‌ بدنی فعالیت می‌ کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش‌آموزی و مرکز مشاوره
پ- مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و‌حرفه‌ای و کاردانش
تبصره 1- تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر 20‌سال و مراکز آموزش پیش‌دبستانی (به استناد مصوبه 422 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16/4/77 و مصوبه جلسه 699 شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 18/11/82)، وزارت آموزش و پرورش است. در مورد آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد و هر نوع مراکز فعالیت در زمینه‌های مهارت آموزی غیررسمی، مرجع صدور مجوز و نظارت بر آنها به استناد ماده (5) مصوبه 483 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده (111) قانون کار مصوب 29/8/1369 و اصلاحات بعدی آن، صرفاً سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می ‌باشد.
تبصره 2- تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوی و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارایه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می ‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 3- به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه‌ ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.
ماده 4- ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر می‌ باشد:
1- شورای سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی و نظارت مرکزی:
الف- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (نایب رئیس)
پ- مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (دبیر شورا)
ت- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ث- مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
ج- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
چ- نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
ح- یکی از معاونان آموزشی حسب مورد
خ- معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش
د- دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی
2- شورای نظارت استان:
الف- مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب- رئیس اداره مشارکت‌های مردمی (نائب رئیس)
پ- کارشناس مسؤول مدارس غیردولتی (دبیر شورا)
ت- رئیس اداره حقوقی
ث- یکی از معاونان آموزشی
ج- معاون پرورشی
چ- دو نماینده از مؤسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان
ح- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان (ناظر)
تبصره 1- جلسات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران، معتبر است.
تبصره 2- در صورتی که شورای هماهنگی مؤسسان کشوری تشکیل نشده باشد وزیر آموزش و پرورش ، نمایندگان مذکور در جزء (چ) بند (2) این ماده را معرفی می‌کند.
ماده 5- وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:
الف- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش
ب- تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی‌ربط
پ- صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور
ت- نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه
ث- تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ج- تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون
چ- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی
ح- ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
خ- طراحی و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به منظور حسن اجراء
تبصره 1- شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی میتواند در صورت ضرورت کارگروههای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحبنظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروهها توسط رئیس سازمان صادر میشود.
تبصره 2- کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
تبصره 3- شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.
تبصره 4- شورای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت مرکزی میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید.
ماده 6- شورای نظارت در استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان‌ها و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌گردد.
تبصره- اعضای شورای نظارت شهرستان ، منطقه و ناحیه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می‌باشد.
ماده 7- احکام اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر میشود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
به گزارش ایرنا این لایحه دارای 39 ماده است.
سیام**9103**1429

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تأسیس می ‌شود» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X