ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی از نگاه روسای دانشگاه های بزرگ کشور

به گزارش ایرنا، حذف قوانین دست و پاگیر و قدیمی از فراروی دانشگاه ها، تعریف نقش دانشگاه ها در سطح ملی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت حرکت علمی عملی دانشگاه ها برای تحقق این سیاست ها در برنامه های بلندمدت، تشکیل کلینیک صنعت و دانشگاه و فن بازارها و لزوم عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جمله راهکارهای ارائه شده در این نشست برای تحقق شعار سال 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' بود.
رئیس دانشگاه تهران در این نشست در این باره گفت: ساختار کنونی دانشگاه های کشور مبتنی بر آموزش و بخشی هم پژوهش تعریف شده است و به تبع آن، قوانین موجود مانعی فراروی حرکت مطلوب دانشگاه ها در تحقق اهداف کلان از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی با انتقاد از رویکردهای دولت گذشته مبنی بر پذیرش بی رویه دانشجو و توسعه رشته های دانشگاهی افزود: با چنین رویه ای نمی توان انتظار داشت که دانشگاه ها نقش موثری در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
رئیس دانشگاه تهران گفت: دولت تدبیر و امید متقاضی ورود دانشگاه ها به حل مسائل کشور و رفع موانع فراروی توسعه ایران است و از این رو، دانشگاهیان باید از فضای ایجاد شده برای نقش آفرینی بیشتر در جامعه بهره گیرند.
نیلی احمدآبادی در ادامه تدوین برنامه اجرایی و دستورالعمل برای نقش آفرینی دانشگاه ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را خواستار شد و گفت: هم اینک چنین برنامه و دستورالعملی وجود ندارد که مشخص کند دانشگاه ها چه اقدام هایی باید انجام دهند و در این زمینه، چه نقشی برای دانشگاه ها تعریف شده است.
وی ادامه داد: برای آن که دانشگاه ها وارد عرصه پذیرش مسئولیت های بزرگ تر در جامعه شوند، باید تغییراتی را در دانشگاه ها انجام دهیم اما باید این تغییرات با پاسخ مثبت همراه شود و دیگر این گونه نباشد که ناگزیر به تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش ریال به ریال بودجه دانشگاه باشیم.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به عدم عضویت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عضویت این عضو کابینه در این ستاد را برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها در این عرصه مفید و موثر دانست و تحقق آن را خواستار شد.
** دانشگاه راهبر صنعت شود
رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در سخنانی در این نشست ایفای نقش دانشگاه به عنوان راهبر بخش صنعت را زمینه ساز تحول در جامعه و به تبع آن تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.
دکتر محمد مهدی طهرانچی در این باره گفت: در گذشته سخن از ارتباط دانشگاه و صنعت بود و امروز در جهان، مفهوم جدیدی جایگزین این ایده شده است و دانشگاه به راهبر صنعت تبدیل شده است.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: هم اینک حدود نیمی از جوانان عمدتا نخبه ایرانی در محدوده سنی 18 تا 24 سال برای تحصیل به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می آیند که باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.
طهرانچی اظهار کرد: امروز بهای تولید انرژی خورشیدی از بهای تولید نفت کمتر شده است و نفت نیز سیر دوران ذغال سنگ را طی کرده است و این واقعیت ها را باید در برنامه ریزی ها برای حرکت علمی و اقتصادی کشور درک کنیم و انقلابی در آموزش و تحولی در پژوهش و فناوری دانشگاه ها را ایجاد کنیم که لازمه آن تحول در ساختارهای کنونی دانشگاه ها است.
** دنبال راهکار اجرایی باشیم نه سمینار
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست تعریف دقیق اقتصاد مقاومتی را خواستار شد و گفت: تاکنون تعریف دقیقی نشنیده ام که به طور دقیق بیانگر اقتصاد مقاومتی باشد.
دکتر سیداحمد معتمدی افزود: سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فرصت خوبی است که بخش های دولتی و غیردولتی در کشور درباره تعریف اقتصاد مقاومتی بیندیشند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه های کشور هم اینک در زمینه تولید مقاله های علمی و مشارکت در طرح های تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت دارند که کار خوبی است اما باید توجه داشت که دانشگاه ها در حوزه اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی کمتر کار کرده اند و اگر هم فعالیتی بوده، بیشتر در قالب مقاله های علمی بوده است.
وی افزود: انتظار است که دانشگاه های ایران به ویژه دانشگاه های جامع در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دنبال راهکارهای اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.
معتمدی گفت: بسنده کردن به برگزاری سمینار و نشست های تخصصی درباره اقتصاد مقاومتی که خروجی برای جامعه نداشته باشد، اثری در جامعه نخواهد داشت.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این که دانشگاه ها خود در قالب طرح های چندساله به دنبال کم کردن اتکای خود به اعتبارات دولتی باشند نیز از مصادیقی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند دنبال شود.
** مسیر اقتصاد مقاومتی از دانشگاه می گذرد
رئیس دانشگاه شیراز نیز در این نشست با بیان این که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان است که مسیر آن از دانشگاه می گذرد، بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهیان را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی راهگشا دانست.
دکتر مجید ارشاد لنگرودی گفت: دانشگاه متعلق به مردم و سرمایه مردم است و این حق مردم است که از حضور موثر دانشگاه در جامعه بهره مند شوند.
رئیس دانشگاه شیراز بر ضرورت انجام رسالت اجتماعی دانشگاه و بهره گیری از نظر نخبگان برای ارائه راهکارهای عالمانه برای حل مشکلات جامعه تاکید کرد و افزود: یکی از مشکلات جامعه، موضوع اشتغال است که دانشگاه ها می توانند برای آن راهکارهای عملی ارائه دهند.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد مقاومتی در دانشگاه شیراز تشکیل شده است و با بهره گیری از نظرات استادان و صاحب نظران، راهکارهای مناسب برای تحقق این هدف در حال بررسی است.
ارشاد لنگرودی با گلایه از برخورد شعاری و موج های زودگذر درباره مسائل جامعه، خواستار آن شد که این مسائل به صورت بنیادی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گیرد تا شاهد تاثیرگذاری اهداف ترسیم شده در جامعه باشیم.
رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: اگر برنامه ششم توسعه به گونه ای تدوین شود که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سامان یابند و بتوانند روی پای خود بایستند، آنگاه می توان این انتظار را از دانشگاه ها داشت که نقش واقعی خود را در هدایت جامعه و رفع چالش ها و معضلات ایفا کنند.
** هر کسی از ظن شد یار من
رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این نشست بر ضرورت ارائه تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در شرایط نبود چنین تعریفی، وضعیت مصداق این مثل می شود که هر کسی از ظن خود شد یار من؛ در چنین شرایطی، سیاست های اقتصاد مقاومتی به نتیجه مطلوب نمی رسد.
دکتر هوشنگ طالبی با اشاره به شکل گیری کمیته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه اصفهان افزود: این کمیته هم اینک به تبیین رسالت های دانشگاه ها در دوران پسابرجام و ایفای نقش درباره تحقق اقتصاد مقاومتی می پردازد.
وی ادامه داد: شناسایی منابع جدید مالی برای دانشگاه ها و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی کشور نیز از موضوع هایی است که در پیش گرفتن راهکارهای مناسب می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی کشور موثر باشد.
** ضرورت حاکم شدن تفکر سیستمی
رئیس دانشگاه تبریز نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی اتکای آن بر دانش است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی با گلایه از تفکر بخشی نگر در پیشبرد برنامه ها در کشور افزود: باید نگاه سیستمی در جامعه حاکم شود تا به تحقق اهدافی همچون سیاست های اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
رئیس دانشگاه تبریز گفت: ما به عنوان دانشگاه ها به طور دقیق نمی دانیم که چه میزان نیرو باید برای بخش های مختلف جامعه تربیت کنیم و از این رو، مشخص شدن نیازهای جامعه به متخصصان، می تواند در حرکت هدفمند دانشگاه ها نقش مهمی داشته باشد.
پورمحمدی در ادامه پیشنهاد داد که کلینیک صنعت و دانشگاه و فن بازار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و پیوند معنادار دانشگاه و صنعت، ایجاد شود.
هشتمین نشست روسای دانشگاه های برتر و بزرگ کشور پنجشنبه در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.
روسای 11 دانشگاه بزرگ و برتر کشور در چهار نشست صبح و بعدازظهر درباره ساماندهی مسائل نظام آموزش عالی کشور و حل چالش های فرارو و نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می کنند.
در این نشست، روسای دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، تبریز، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و اصفهان حضور دارند.
این نشست عصر پنجشنبه به کار خود پایان می دهد.
از: سیداحمد نجفی
2027 /1876

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی از نگاه روسای دانشگاه های بزرگ کشور» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X