خیانت و فروپاشی ائتلاف همپیمانان خاندان سعود/ شام آخر الحریری و جعجع

به گزارش ایرنا، همزمان با کاهش شدید جایگاه متحداصلی خاندان سعود درلبنان، سعدالحریری رئیس جریان المستقبل از هم پیمانان خود در جریان 14 مارس یک ضربه کاری از پشت دریافت کرد و در محافل سیاسی و رسانه ای اکنون این باور ایجاد شده که دوره عبور از خاندان الحریری در لبنان فرارسیده است.
نتایج انتخابات نشان از آن دارد که فهرست الحریری توانسته کمتر از 10 درصد آرای مردم پایتخت لبنان را از آن خود کند، این آمار نفوذ و جایگاه الحریری در بیروت را زیر سوال می برد و ضربه بزرگی برای او به شمار می آید.
ناظران معتقدند نتایج انتخابات بیروت پیامدهای بسیار منفی در روابط الحریری با متحدانش برجای خواهد گذاشت و منجر به فروپاشی سریعتر گروه 14 مارس متشکل از همپیمانان خاندان سعود و مخالفان مقاومت ضد صهیونیستی خواهد شد.
انتخابات روز یکشنبه بیروت، نوعی از هم گسیختگی را در گروه 14 مارس ایجاد کرد که اصلاح و ترمیم آن کاری به غایت دشوار است و این مساله بی تردید در ائتلاف های آینده در سه مرحله انتخابات شورای شهر و نیز انتخابات آتی پارلمان خود را بیشتر نشان خواهد داد.
حزب جریان المستقبل به ریاست شخص سد الحریری، یک فهرست انتخاباتی به نام «بیروتی ها» ارائه کرد که 24 تن از شخصیت های اجتماعی و سیاسی جریان المستقبل، حزب «نیروهای لبنانی»، حزب الکتائب، حزب جریان آزاد ملی، حزب سوسالیت ترقی خواه به ریاست «ولید جنبلاط»، جماعت اسلامی، جنبش امل و نمایندگانی از احزاب ارمنی را در خود جای داده بود.
حزب الله در انتخابات شورای شهر بیروت شرکت نکرد.
با وجود تبلیغات گسترده الحریری برای فهرست «بیروتی ها» و بذل و بخشش های فراوان وی برای پیروزی این لیست و سازماندهی گسترده نیروها و با وجود اینکه فهرست رقیب ( بیروت شهر من) مشتمل بر شخصیت های مستقل و هنرمند و دانشگاهی بود، تنها 20 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شورای شهر بیروت شرکت کردند و از این میان، لیست بیروتی ها توانست با کسب کمتر از 10 درصد آرای بیروتی ها به پیروزی دست پیدا کند.
به باور ناظران، با این پیروزی بسیار ضعیف، وجهه قانونی شورای شهر بیروت زیر سوال رفته است.
نتایج انتخابات شورای شهر بیروت با اما و اگرها مواجه شده و روزنامه های لبنانی با انتشار مقاله ها و تحلیل ها به بررسی آن پرداخته اند.

** شام آخر الحریری و جعجع
در این چارچوب روزنامه السفیر معتقد است که این انتخابات زخم های عمیقی بر پیکر روابط متزلزل جریان المستقبل و متحدان مسیحی آن و در راس همه حزب «نیروهای لبنانی» به سرکردگی سمیر جعجع وارد کرد.
پیش از این تلاش های زیادی برای مهار و تنظیم اختلاف ها بین آنها صورت گرفته بود که آخرین مورد از آن در آستانه دور اول انتخابات شورای شهر، و در مهمانی «شام آخر» سعد الحریری با سمیر جعجع با «طعم میگو» رقم خورد.
السفیر افزود: مساله ای که باعث پیچیده تر شدن اوضاع این ائتلاف شده، بحران متراکم و چند جانبه بی اعتمادی محدود به زمان و مکان کنونی نیست بلکه از گذشته شروع شده و تا امروز که لبنان با خلاء ریاست جمهوری مواجه می باشد ادامه یافته است، این مساله باعث شد خیابان های بیروت و حوزه های انتخاباتی، روز یکشنبه گذشته به میدانی برای تسویه حساب ها و زیرپا گذاشتن هویت های طائفه ای و سیاسی تبدیل شود.
الحریری چشم انتظار وقوع این اتفاق از سمت غرب بیروت بود اما فاجعه از شرق به سراغ او آمد.
به نوشته السفیر، الحریری گمان می کرد فقط حزب جریان آزاد ملی به خاطر مسائل راهبردی قابل درک از فهرست بیروتی ها حمایت نخواهد کرد، اما یک لحظه هم فکر نمی کرد که پیش از خروس خوان روز انتخابات، متحدان مسیحی اش در گروه 14 مارس فهرست انتخاباتی او را کناربگذارند.
این روزنامه لبنانی افزود: رئیس حزب جریان المستقبل راهی برای کاهش آلام این ضربه کاری پیدا نمی کند و معتقد است هیچ بهانه ای قادر نیست این خیانت در روز روشن را توجیه کند، احساس تلخ و دردمندانه وی بسیار بیش از آن است که در سخنرانی پیروزی وی منعکس شده است.
السفیر این سوال را مطرح کرد که بعد از ناامیدی از هم پیمانان، الحریری چه خواهد کرد و کجا جواب آنها را خواهد داد؟
یکی از نزدیکان الحریری به نقل از وی می گوید: همه آن طرفی ها تنهایمان گذاشتند، حزب «نیروهای لبنانی»، حزب الکتائب، «میشل فرعون» وزیر گردشگری ، حزب جریان آزاد ملی ، حتی کشیش «الیاس عوده» فقط حزب طاشناق کنار ما ماند و ثابت کرد که متحدی شایسته و امین در انتخابات است.
الحریری با حمله به آنچه «رفتار ظالمانه نزدیکان» خود خواند، گفت: مسخره تر از همه اینکه دوستان ما در گروه های مسیحی با اینکه ما را در انتخابات تنها گذاشتند و به لیست رقیب «بیروت شهر من» رای دادند، خودشان با رای طرفداران حزب جریان المستقبل بر کرسی های شورای شهر تکیه خواهند زد.
این شخصیت نزدیک به الحریری معتقد است رفتار متحدان خیالی الحریری در گشودن درهای پشتی به روی فهرست «بیروت شهر من» می تواند دو تفسیر داشته باشد: اول اینکه احزاب عضو گروه 14 مارس کنترلی بر رفتارهم حزبی ها و طرفداران خود ندارند که این مصیبت است و دوم اینکه این احزاب به طور عمد درصدد ارسال پیامی سیاسی به الحریری بودند که این مصیبت بزرگتری به شمار می آید.
السفیر به نقل از یک عضو حزب « نیروهای لبنانی» نوشت: تصمیم مسیحیان برای رای ندادن به فهرست بیروتی ها نشان از حالت انزجار در قشر وسیعی از لبنانی ها دارد، عوامل دیگری نیز مطرح است که به نحوه تشکیل فهرست بیروتی ها و تردیدافکنی ها در آن مربوط می شود، مادامی که ما تنها یک نامزد در این لیست داشتیم، طبیعی بود که حزب از همه توان خود در تبلیغات برای این لیست استفاده نکند.
وی افزود: برای کاهش تبعات نتیجه انتخابات شورای شهر بیروت، حزب « نیروهای لبنانی» و حزب جریان المستقبل باید موضعی صریح و شفاف در قبال یکدیگر داشته باشد.

** تزلزل در جایگاه الحریری
الاخبار دیگر روزنامه لبنانی هم انتخابات بیروت را به منزله «پیروزی ناقص » الحریری خواند و نوشت که این نتیجه الحریری را به تجدید نظر در محاسبات و ائتلاف های خود چه در مراحل بعدی انتخابات شوراها و چه در انتخابات پارلمان مجبور خواهد کرد.
الاخبار تاکید کرد که نتیجه رای گیری در پایتخت را نباید مساله ای گذرا دانست و مستقبلی ها این انتخابات را تلاشی برای ایجاد تزلزل در جایگاه الحریری ارزیابی کرده اند.
این روزنامه لبنانی افزود:انتخابات شوراهای شهر با اعلام پیروزی لیست بیروتی ها پایان نیافته است، این باور در جریان المستقبل ایجاد شده که فاجعه اخیر، نشان از ورود به مرحله تازه ای از حیات سیاسی است.
الاخبار به نقل از برخی اطرافیان الحریری که عصر یکشنبه گذشته در کنار وی حضور داشتند، نوشت: اطلاعات ضد و نقیض رسیده درباره تعداد آرا، باعث نگرانی الحریری شد، نتایج شمارش اولیه حاکی از این بود که طرفداران حزب « نیروهای لبنانی» و حزب جریان آزاد ملی و حزب الکتائب، به رای دادن به لیست بیروتی ها ملتزم نبوده اند.
الحریری از این نگران بود که آیا میشل عون و سمیر جعجع و امین الجمیل به طورعمدی به ائتلاف پایبند نمانده اند و یا اینکه از تاثیرگذاری بر طرفدارانشان عاجز شده اند.
پاسخی که رئیس حزب جریان المستقبل از نزدیکانش دریافت کرد او را به این نتیجه رساند که هدفی جز ضربه زدن و زیر سوال بردنش نبوده است.
الاخباربه نقل از منابعی خاطرنشان کرد: پس از انتخابات بیروت، الحریری به ائتلاف های چشم بسته خود ادامه نخواهد داد، مرحله بعدی انتخابات در حوزه جبل لبنان برگزار خواهد شد که ائتلاف با ولید جنبلاط و سمیر جعجع را می طلبد و اما الحریری باید در این زمینه تجدید نظر کند.
این روزنامه لبنانی تاکید کرد: منطق حکم می کند الحریری برای یافتن مقصر و کشف اشتباهات و خطاهای صورت گرفته، در اوضاع و شرایط پیرامونی ستاد و برنامه انتخاباتی خود تجدید نظر کامل کند اشتباهاتی که به تفاوت کمتر از 10 هزار رایی بین « بیروتی ها » و « بیروت شهر من» دو فهرست رقیب در انتخابات شورای شهر بیروت شد.
انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها و مختارها در لبنان در چهار مرحله و در چهار هفته متوالی به شرح زیربرگزار می شود:
مرحله اول که یکشنبه گذشته برگزار شد: استان های بیروت ،بقاع شامل بعلبک ، هرمل، بریتال و زحله و عرسال
مرحله دوم که یکشنبه هفته آینده شروع می شود: استان جبل لبنان
مرحله سوم که یکشنبه دو هفته بعد شروع می شود: استان های جنوب و نبطیه
مرحله چهارم که یکشنبه سه هفته بعد شروع می شود: استان های شمالی ، طرابلس و عکار
انتخابات شوراهای شهر در لبنان هر شش سال یکبار برگزار می شود.
خاورم ** 390** 1324

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-بین الملل می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «خیانت و فروپاشی ائتلاف همپیمانان خاندان سعود/ شام آخر الحریری و جعجع» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-بین الملل منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X