اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر -آکا

سایت سرگرمیخواندنی ها و دیدنی ها

آکاایران: یافته های تازه نشان می دهند، مصرف کوکائین شهروندان آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ پنجاه درصد کاهش یافته، اما میزان دود کردن گیاه مخدر ماری جوانا در این مدت تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. در این رابطه، محققان اعلام کرده اند مصرف هروئین در دهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی ثابت ماند، اما استفاده از متآمفتامین پس از رشدی اندک سقوط کرد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات سیاست مواد مخدر آمریکا، شهروندان ایالات متحده در طول دهه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صرف خرید و مصرف کوکائین، هروئین، ماری جوانا و متامفتامین کرده اند.
 

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر -آکاافزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,بحران در آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,مصرف ماری جوانا,خارج از مرز

آکاایران: اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر
,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر

به گزارش آکاایران:
ایالت کلرادو آمریکا از نوامبر سال گذشته میلادی رای به قانونی داد که طی آن افراد بالای ۲۱ سال مجاز به خرید ماری جوانا می شوند. یعنی از اول ژانویه سال جاری خرید ماری جوانا در ایالت کلرادو و واشنگتن برای افراد بالای ۲۱ سال آزاد شد و از این پس کلرادو و واشنگتن دو ایالتی خواهند بود که مالیات وضع شده بر ماری جوانا به اندازه مشروبات الکلی خواهد بود و افراد بالای ۲۱ سال مجاز خواهند بود این ماده مخدر را از مراکز عرضه و فروش بخرند.

اولین نشانه ها از مصرف ماری جوانا به هزارهٔ سوم پیش از میلاد یعنی پنج هزار سال پیش مربوط می شود. در زمان حاضر در غرب، ماری جوانا پرمصرف ترین مادهٔ غیرقانونی است. بطوریکه، ماری جوانا به دلایل تفریحی، مذهبی و روحانی و همچنین اهداف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. تنها در آمریکا تخمین زده می شود بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در زندگی شان ماری جوانا را تجربه کرده اند و ۲۵ میلیون نفر طی سال گذشته چنین تجربه ای داشته اند.


,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر


در آمریکا در سال ۲۰۱۳ رای دهندگان در ایالت های کلورادو و واشنگتن با شرکت در دو همه پرسی در ماه نوامبر به آزادسازی مصرف ماری جوانا رای دادند. علاوه بر کلورادو و واشنگتن، مصرف دارویی ماری جوانا در ۲۰ ایالت آمریکا و پایتخت این کشور همچنین در ونکوور کانادا آزاد می باشد. کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا بود که در سال ۱۹۹۶ مصرف دارویی ماری جوانا را آزاد کرد. به تدریج ۱۳ ایالت دیگر آمریکا نیز به کالیفرنیا پیوسته اند و مصرف دارویی ماری جوانا در آنها آزاد شده است. حال، این ایالت قصد دارد پرچم دار آزادی مصرف ماری جوانا در آمریکا باشد. تعداد مصرف کنندگان ماری جوانا در آمریکا در یک سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته و در ماه سپتامبر به حدود ۱۷ میلیون نفر رسید.
 

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر


گفتنی است ماری جوانا یک ماده مخدر روان گردان است که موجب سرخوشی می شود، هوشیاری و خودآگاهی فرد را برهم زده و او را دچار تحریف ادراک، عدم هماهنگی و توازن، افزایش ضربان قلب و تنفس و گیجی می کند. از جمله عوارض و خطرات مصرف این ماده مخدر می توان به اغتشاش فکری، سرگردانی و توهمات اشاره کرد، معمولا میزان اختلالات عصبی و شخصیتی در افرادی که مصرف ماری جوانا در آنها بسیار بالاست، بیش از افراد عادی است.
 

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا تصاویر,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]


هرچند کارشناسان مواد مخدر، ماری جوانا را دروازه ورود به مواد اعتیادآور قوی می دانند اما متاسفانه حتی اصناف و اتحادیه های کارگری آمریکا از رفع منع قانونی ماری جوانا حمایت می کنند. آنها معتقدند آزادسازی ماری جوانا به گسترش صنایع و کسب و کارها در این ایالت و افزایش درآمد آنها کمک خواهد کرد. درحالیکه مخالفان می گویند قانونی شدن مصرف ماری جوانا باعث تسهیل دسترسی نوجوانان به آن و گسترش مصرف این ماده مخدر در مدارس می شود. آزادسازی ماری جوانا نگرانی و انتقاد رهبران کشورهای آمریکای لاتین مانند روسای جمهوری مکزیک و کلمبیا را به همراه داشته است.
 


,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]

,افزایش مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر,اوضاع وخیم مصرف گیاه مخدر ماری جوانا در آمریکا,[categoriy]


[ منبع این خبر سایت آکاایرام-سرگرمی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اوضاع بحرانی مردم آمریکا با افزایش مصرف ماری جوانا +تصاویر -آکا» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت آکاایرام-سرگرمی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X