دود، رهايي يا تباهي

به گزارش ايرنا نجواي ويرانگر دود سهمگين از تار و پود ك.م، ر.ص.ش و الفباي اول اسم تمام جمعيت بيش از يك ميليون نفري معتادان تنها نقشي از تكه پاره هاي يك غرور قديمي را به جاي گذاشته است.
او كه گمان مي كرد روزي دنيا را خواهد گرفت و آرزوهاي زيادي در سر پرورانده بود اينك در گوشه اي چمباتمه زده و لحظاتي از نشئگي خود لذت مي برد و لحظاتي ديگر از درد خماري به خود مي پيچد و زندگي او بين اين دو حالت مي گذرد.
سيستان و بلوچستان در كنار افغانستان به عنوان نخستين كشور توليد كننده مواد مخدر جهان، واقع شده و تبعات اين همنشيني خود را به گونه هاي مختلف نشان مي دهد.

**كمپ، موثر يا بي فايده
زني معتاد در يكي از پاتوق هاي شيرآباد زاهدان كه جمعيتي حدود 15 نفر در آن جمع هستند به خبرنگا ايرنا گفت: 30 سال سن دارم و از 12 سال قبل پس از يك مساله خانوادگي گرفتار اين دام شده ام.
ليلا در جواب به اين سووال كه تا كنون سعي كرده ترك كند يا نه؟ اظهار داشت: چند بار توسط خانواده و آشنايان براي ترك به كمپ هاي مختلف رفته ام و حتي تا پنج ماه پاكي نيز داشته ام اما دوباره لغزيده و به مواد مخدر روي آوردم.
وي ادامه داد: كمپ هاي ترك اعتياد هيچ فايده اي ندارند زيرا در آن هيچ توجهي به مريض نمي شود و هر فردي اعتراض داشته باشد نيز كتك مي خورد.
وي بيان كرد: كمپ ها 500 هزار ريال از خانواده ها مي گيرند و معتادان را به زور به مراكز مي برند در صورتي كه همه مي دانند اين امر خلاف قانون است.
وي ماده مخدر مصرفي خود را شيشه و هزينه خريد آن را نيز روزانه تا 150 هزار ريال عنوان كرد.
ليلا بيان كرد: آدم معتاد شخصيت، آبرو و حيثيت خود را براي 'جور' كردن جنس مي دهد و ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حاضر است مجددا آغازي دوباره داشته باشد خاطرنشان كرد: همه به دنبال پاكي هستند و در صورتي كه يك كمپ با رويكرد متفاوت پيدا شود حاضرم دوباره تلاش كنم تا اعتياد به مواد مخدر را ترك كنم.
سيروس نيز يكي از معتادان شمال سيستان و بلوچستان است كه در يكي از محله هاي آلوده زابل در حال مصرف موادمخدر بود.
وي در پاسخ به تجربه كمپ خصوصي ترك اعتياد گفت: بارها در كمپ هاي مختلف بستري شده ام اما اينك حال و روز خوبي ندارم زيرا پس از اينكه در كمپ بهبود نسبي يافته ام بار ديگر در بيرون كمپ لغزيده ام.
وي بيان كرد: آخرين كمپي كه در آن بستري بودم در ماه هاي اول خوب بود تا زماني كه مسئول كمپ كه خود يك معتاد پاك شده بود لغزش پيدا كرد و مرا نيز گرفتار ساخت.
سيروس خاطرنشان كرد: در برخي از كمپ هاي ترك اعتياد خصوصي با معتادان مثل حيوان برخورد مي شود و براي مهار آنان از شلاق استفاده مي كنند.
يكي از مسئولان كمپ هاي خصوصي نگهداري معتادان در زاهدان كه خواست نامش در خبر ذكر نشود نيز به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با توجه به آمار بالاي معتادان برخي افراد به صورت غير قانوني كمپ هاي ترك اعتياد راه اندازي كرده اند.
وي ادامه داد: برخي گمان مي كنند براي يك معتاد راهي جز مرگ نيست اما در بسياري از موارد فرد معتاد پاك مي شود و به جامعه باز مي گردد.
وي افزود: من خود يكي از افرادي هستم كه 6 سال پاكي دارم و افراد زيادي را نيز مي شناسم كه از طريق كمپ به خوبي پاك مانده اند.
وي بيان كرد: افراد بيمار براي حفظ پاكي بايد حتما در كلاس هاي NA و مشاوره شركت مداوم داشته باشند.
وي اظهار داشت: حمايت از كمپ ها آنگونه كه بايد انجام نمي شود و بيشتر اوقات مورد بازخواست قرار مي گيرند.
وي بيان كرد: با توجه به پائين بودن قيمت مواد افيوني و دسترسي آسان در اين استان بايد موضوع به صورت ريشه اي حل شود.

**درمان اختياري است و نه اجباري
معاون امور توسعه پيشگيري اداره كل بهزيستي سيستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هم اينك 30 مركز خصوصي نگهداري از معتادان در اين استان وجود دارد كه سه مركز مخصوص بانوان است.
معصومه راحت دهمرده ادامه داد: اين مراكز در تمام شهرستانها وجود دارند اما مراكز بانوان تنها در زاهدان و زابل فعالند.
وي بيان كرد: مراكز اقامتي معتادان دوره هاي يك تا سه ماهه دارد و تمام امور آنها زير نظر يك پزشك به عنوان مسئول فني اداره مي شود.
وي افزود: بيمار پس از يك ماه اقامت در اين مراكز و بهبودي نسبي مي تواند نزد خانواده بازگردد و پس از آن در كلاس هاي NA و مشاوره اي شركت كند.
معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي استان با اشاره به اينكه درمان بايد به صورت داوطلبانه باشد تصريح كرد: هيچ يك از مراكز حق ندارند معتادان را به زور به مراكز بياورند زيرا اينكار مصداق آدم ربايي بوده و در صورت گزارش هرگونه تخلف، مركز مورد نظر پلمپ خواهد شد.
وي عنوان كرد: گشت زني و جمع آوري معتادان بجز كودكان معتاد در حوزه كاري بهزيستي محسوب نمي شود.
معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: مراكز نگهداري از بيماران افراد 18 تا 55 ساله را پذيرش مي كنند و براي افراد زير اين سن نيز برنامه خاصي در استان وجود دارد.

**تنها مراكز خصوصي نگهداري از كودكان در سيستان و بلوچستان با 100 درصد بازده
دهمرده گفت: بهزيستي سيستان و بلوچستان با فكري نو 2 مركز نگهداري از كودكان دختر و پسر زير 18 سال را راه اندازي كرده است.
وي ادامه داد: اين طرح تنها در اين استان وجود دارد و بازده بسيار خوبي نيز داشته است.
وي افزود: كودكان معتاد بد سرپرست با هماهنگي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، نيروي انتظامي و نيز حكم قضايي از پاتوقها جمع آوري و به مراكز انتقال مي يابند.
وي تصريح كرد: پزشك و مسئول فني مركز پس از معاينه اين كودكان و تشخيص نوع و مدت مصرف مواد مخدر اين كودكان را به بيمارستان علي بن ابي طالب(ع) زاهدان كه تحت نظر علوم پزشكي و خدمات درماني بهداشتي زاهدان است ارجاع مي دهد.
معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: پس از اينكه اين كودكان به مدت يك هفته تا 10 روز در بخش اعصاب و روان اين بيمارستان بستري شده و آثار رواني مواد مخدر كمتر شد مجددا به مراكز نگهداري كودكان باز مي گردند.
دهمرده بيان كرد: كودكان سه ماه در اين مراكز نگهداري مي شوند و پس از بهبود در صورتي كه خانواده آنان صلاحيت نگهداري كودكان را داشته باشند با حكم قضايي به آغوش خانواده باز مي گردند.
وي گفت: در صورتي كه خانواده صلاحيت نگهداري از كودك را نداشته باشد نيز كودك تحت حمايت بهزيستي قرار گرفته و در خانه هاي كودكان بد سرپرست نگهداري مي شود.
وي افزود: هم اينك با گذشت افزون بر 18 ماه از راه اندازي اين مراكز 100 كودك پذيرش شده و 100 درصد در مرحله اول بهبود يافته اند.

**خيرين نيز مي توانند در اين كار خداپسندانه مشاركت كنند
معاون امور توسعه پيشگيري بهزيستي سيستان و بلوچستان ادامه داد: هزينه نگهداري از بيماران در مراكز خصوصي ماهيانه 6 ميليون ريال است و پرداخت آن براي افراد بي بضاعت نياز به حمايت خيرين دارد.
دهمرده تصريح كرد: سالهاي قبل اعتباري به عنوان يارانه اعتياد براي درمان معتادان بي بضاعت در نظر گرفته مي شد كه اين اعتبار به مراكز انتقال مي يافت.
وي خاطرنشان كرد: هم اينك 2 سال است كه يارانه يادشده پرداخت نمي شود و شرايط براي مراكز و نيز بيماران بي بضاعت دشوار شده است.
وي گفت: با توجه به اينكه بسياري از افراد معتاد سرپرست خانواده هستند كمك خيرين به آنان كاري خداپسندانه محسوب مي شود كه ثواب زيادي نيز دارد.
قدم نهادن در راه پر فراز و نشيب كمك به معتادان امري بسيار سخت است اما بايد رويه جدا كردن روح آدمي از نياز به مواد افيوني از جايي آغاز شود و اين آغاز نيز تنها از سوي جامعه امكان پذير است.
7311 / 6081

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «دود، رهايي يا تباهي» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X