خراسان رضوی و رتبه نخست افت آب های زیرزمینی

به گزارش ایرنا مسوولان هواشناسی خراسان رضوی معتقدند: میزان بارش ها در این استان طی فروردین امسال نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 76 درصدی داشته است.
اگرچه میانگین بارندگی خراسان رضوی از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون به نسبت مدت مشابه سال گذشته چند درصد كمتر از دوره آماری بلندمدت گزارش شده است، اما طی این مدت میانگین بارندگی در شهر مشهد از دوره آماری فراتر رفته است.
استان خراسان رضوی با هفت درصد مساحت كشور یكی از مناطق خشك و كم آب ایران است كه 74 درصد اقلیم این استان در شرایط خشكسالی و 26 درصد در شرایط نیمه خشك واقع شده است.
میانگین بارندگی در كشور 250 میلی متر و در استان خراسان رضوی 211 میلی متر است، از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون به طور میانگین 189 میلی متر باران در خراسان رضوی باریده است.
به گفته مسوولان شركت آب منطقه ای خراسان رضوی، هم اینك 34 درصد ظرفیت سدهای خراسان رضوی آب دارد و همچنان 66 درصد ذخایر سدهای استان خالی از آب است.
به اعتقاد آنان، افت سالانه سطح آبهای زیرزمینی در خراسان رضوی از مرز یك متر گذشته و این استان همچنان مقام نخست دشتهای بحرانی را در كشور دارد.

*افزایش میانگین بارندگی در مشهد و كاهش آن در كل خراسان رضوی
مدیركل هواشناسی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون به طور میانگین 189 میلی متر باران در استان خراسان رضوی باریده است.
مجید حبیبی نوخندان افزود: با وجود بارشهای نسبتا خوبی كه در فروردین و اردیبهشت امسال رخ داد، همچنان میانگین بارندگی در استان خراسان رضوی نسبت به دوره آماری بلندمدت چهار درصد و نسبت به سال گذشته حدود 2 درصد كاهش داشته است.
وی با اشاره به افزایش پنج درصدی بارندگی در شهر مشهد طی سال زراعی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت اظهار كرد: امسال زراعی 242 میلی متر باران در مشهد باریده كه نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است.
وی اظهار كرد: در این مدت شهرستان تایباد با 155 میلی متر بارندگی و گناباد با 60 میلی متر بارش به ترتیب بیشترین و كمترین میزان بارندگی را داشته اند.
وی خاطرنشان كرد: میانگین بارندگی در شهرستان تایباد 43 درصد نسبت به دوره آماری بلندمدت افزایش داشته، اما این میانگین در شهرستان گناباد 54 درصد كاهش دارد.
وی میزان بارشهای خراسان رضوی در فصل تابستان را ناچیز خواند و گفت: بر اساس بررسی ها یك درصد بارندگی های استان در فصل تابستان و 99 درصد در فصل های دیگر رخ می دهد.
حبیبی افزود: 44 درصد از بارشهای استان خراسان رضوی در فصل زمستان، 37درصد در بهار و بقیه در فصل های پاییز و تابستان روی می دهد.
مدیركل هواشناسی خراسان رضوی در ادامه گفت: وضعیت كم بارشی خراسان رضوی نسبت به دوره آماری بلندمدت و سال گذشته نسبتا بهبود یافته است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی از نظر كم بارشی در سال زراعی جاری، رتبه ششم كشور را نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، استان های یزد، خراسان جنوبی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری از نظر كم بارشی پیش از استان خراسان رضوی قرار دارند.
مدیركل هواشناسی خراسان رضوی در ادامه میانگین بارندگی در این استان تا تیر ماه امسال را در حد نرمال دوره آماری بلندمدت پیش بینی كرد و افزود: در این مدت میزان بارشها در نواحی جنوبی استان 10 تا 20 درصد بیشتر از میانگین دوره آماری بلندمدت خواهد بود.
وی گفت: طبق پیش بینی های انجام شده میانگین دما برای ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال در اغلب نقاط این استان بین یك تا 1.5 درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.

*سرریز شدن سه سد در خراسان رضوی
مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در پی بارشهای خوب بهاری سه سد 'چهچه، سررود (قره تیكان) و زاوین' در شهرستان كلات خراسان رضوی سرریز شده اند.
محمدحسین جعفری افزود: علاوه بر این سدها، چند سد كوچك با حجم آبدهی كم نیز در برخی مناطق خراسان رضوی سرریز شده اند.
وی خاطرنشان كرد: استان خراسان رضوی دارای 29 سد در حال بهره برداری است كه در شهرستان های تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، كلات و فریمان واقع شده اند و از ابتدای سال آبی جاری تاكنون 524 میلیون متر مكعب آب به سدهای خراسان رضوی وارد شده است.
وی گفت: ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و در حال بهره برداری این استان در مجموع یك میلیارد و 549 میلیون متر مكعب است كه یك میلیارد و211 میلیون متر مكعب از این مقدار مربوط به سد مشترك ایران و تركمنستان با عنوان 'سد دوستی' است.

* 66 درصد ذخایر سدهای خراسان رضوی همچنان خالی از آب
مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: به دنبال بارندگی های خوب در بهار امسال ورودی آب به سدهای خراسان رضوی بهبود یافته اما همچنان بخش زیادی از ذخایر سدهای استان به دلایل مختلف خالی است.
محمدحسین جعفری افزود: هم اكنون حدود 34 درصد ظرفیت سدهای خراسان رضوی آب دارد، اما همچنان 66 درصد ظرفیت آنها خالی است.
وی با اشاره به كاهش 2 درصدی حجم ذخیره آب سدهای خراسان رضوی نسبت به سال گذشته اظهار كرد: میانگین حجم ذخیره آب سدهای استان در مدت مشابه سال گذشته 36 درصد بود.
او خاطرنشان كرد: به جز سد دوستی، میانگین حجم ورودی آب به سایر سدهای استان خراسان رضوی از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته وی، خشكسالی های یك دهه گذشته در استان خراسان رضوی باعث شده است كه رطوبت و جان خاك گرفته شود و بخش عمده بارشهای خوب امسال صرف ترمیم اتفاقات رخ داده در خاك می شود.
وی در عین حال خاطرنشان كرد: به دنبال بارشهای نسبتا خوب و تمهیدات انجام شده در سال جاری، مشكلی به لحاظ تامین آب در مشهد و دیگر شهرستان های استان نخواهیم داشت.
جعفری از افزایش 12 درصدی روانابها در این استان خبر داد و افزود: میزان بارش ها بر وضعیت روانابها تاثیر مستقیم دارد و با بارش های بهاری امسال از شدت كاهش رواناب ها در استان خراسان رضوی كاسته شده است.
جعفری ادامه داد: در سال زراعی جاری میزان ایجاد رواناب ها در استان خراسان رضوی نسبت به دوره آماری بلندمدت 62 درصد كاهش داشت، در حالی كه این رقم در مدت مشابه سال زراعی گذشته 74 درصد بود.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بحرانی سفره های آب زیرزمینی این استان گفت: اتكای تامین آب خراسان رضوی به آبهای زیرزمینی، افت شدید سفره های زیرزمینی را موجب شده، لذا افت سطح آبهای زیرزمینی در این استان بیشتر از میانگین كشوری است.
جعفری افزود: هم اكنون 22 درصد از مصارف آب در خراسان رضوی از منابع سطحی و 78 درصد از منابع زیرزمینی تامین می شود.
به گفته وی، اكنون مخازن دشت های خراسان رضوی با كسری افزون بر یك میلیارد متر مكعب روبه رو هستند و افت سطح آبهای زیرزمینی در این استان به بیش از یك متر رسیده است.
وی اظهار كرد: اگرچه در سال زراعی جاری بارندگی های خوبی را در خراسان رضوی شاهد بوده ایم، اما حدود شش ماه تا یك سال زمان می برد تا این بارشها در تغذیه سفره های زیرزمینی تاثیر داشته باشند.
مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به طرح تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در این استان گفت: این طرح یكی از مصوبات شورای عالی كشور است كه در قالب آن برای خراسان رضوی 16 پروژه تعریف شده است.
به گفته وی، تجهیز چاههای كشاورزی خراسان رضوی به شمارشگرهای هوشمند، بستن چاههای غیرمجاز و برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی مانند طرح نجات آب كشاورزی از جمله طرحهای در حال اجرای تعادل بخشی آب در استان است.
جعفری خاطرنشان كرد: با اجرای این طرح ها در دو دهه آینده نه تنها باید سفره های آبهای زیرزمینی خراسان رضوی به حد تعادل برسد، بلكه باید 25 درصد از میزان بهره برداری آنها كاسته شود.

* تنها سه دشت از 37 دشت خراسان رضوی ممنوعه نیست
مدیر مطالعات پایه شركت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از مجموع 37 دشت تحت مطالعه این استان، 34 دشت ممنوعه است كه از آن میان 15 دشت ممنوعه بحرانی است.
احمد قندهاری افزود: افت آبهای زیرزمینی در دشت های خراسان رضوی هم اینك به بیش از یك متر رسیده است.
وی یكی از دشت های غیرممنوعه خراسان رضوی را در شهرستان كلات و 2 دشت دیگر را مربوط به شهرستان سرخس دانست.
وی خاطرنشان كرد: به دلیل افت بیش از یك متری سطح آبهای زیرزمینی خراسان رضوی در طول یك دهه خشكسالی، همچنان دشت های این استان با كسری مخزن بیش از یك میلیارد متر مكعبی روبه روست.
وی ادامه داد: اگرچه بارشهای امسال نسبتا خوب بوده، اما میزان تاثیر بارش ها بر بالا آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی بین شش ماه تا یك سال طول می كشد.
مدیر مطالعات پایه شركت آب منطقه ای خراسان رضوی در ادامه گفت: طبق ارزیابی های انجام شده در سال زراعی جاری، نیمی از مساحت استان خراسان رضوی در شرایط نرمال و نیمی در شرایط خشكسالی قرار دارد.
قندهاری افزود: بخش های شمالی استان مانند مشهد، قوچان، نیشابور و سبزوار وضعیت نرمال و تقریبا ترسالی را دارند و شهرستان های كلات، تایباد، كاشمر، گناباد، تربت حیدریه، خواف و منطقه مزینان در خشكسالی به سر می برند.
وی بر ضرورت صرفه جویی در تمامی بخشها اعم از مصرف آب شرب، صنعت و كشاورزی تاكید كرد.
5132/3027

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «خراسان رضوی و رتبه نخست افت آب های زیرزمینی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X