ستاد ديه و كمك به آزادي كساني كه ناخواسته مجرم شده اند

هر چند دستگاه قضايي به حكم قانون پاي حكم محكوميت چنين افرادي را امضا كرده و آنان را به زندان فرستاده ولي به همت گروهي از دست اندركاران همين دستگاه و خيران؛ ستادي براي كمك به آزادي اين گروه ايجاد شده است.
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان جرائم غيرعمد درراستاي پيشگيري ازبروزآسيب هاي اجتماعي
تهديدكننده خانواده هاي زندانيان، گسترش فرهنگ نوع دوستي و مشاركت مردم در كارهاي خداپسندانه و جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده زندانيان فعاليت دارد.
ستاد ديه با جذب كمك هاي خيران، نيكوكاران، ارگان ها و نهادها در مناسبت هاي مختلف از جمله ماه مبارك رمضان و اعياد مي كوشد افراد واجدالشرايط در جرائم غيرعمد را از زندان خلاص كند.
به منظور رفع مشكلات؛ ستاد ديه در اواخر سال 1369 با هدف كمك به زندانيان نيازمند (جرائم غيرعمد و محكوميت مالي) با ابتكار شهيد سيد اسداله لاجوردي تاسيس شد، اين ستاد هم اكنون درمراكزاستان ها داراي شعبه است وبه عنوان يك موسسه خيريه صددرصد مردمي فعاليت مي كند واعضاي هيات امناي آن شامل رئيس كل دادگستري استان، مدير كل زندان هاي استان ، مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان و چهار نفر از خيرين معتمد، متدين و داراي نفوذ معنوي در سطح استان هستند.
اسماعيل جمياري مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند استان مركزي در پاسخ به سوالات خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي مي گويد: هم اكنون 209 زنداني در زندان هاي اين استان شامل 206 مرد و سه زن بسر مي برند كه ازاين تعداد بيشترين آنها مربوط به چك با 137 نفر است و ساير جرائم زندانيان به ترتيب مهريه 48 نفر، تصادف 14 نفر، نفقه پنج نفر، قتل شبه عمد سه نفر و حوادث كارگاهي دو نفر است.
س- ميزان بدهي اين افراد براي آزادي از زندان چقدر است؟
ج- 117 ميليارد و 469 ميليون و 815 هزار و 578 ريال
س: ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند استان مركزي چه اقداماتي براي تامين اين ميزان بدهي انجام مي دهد؟
ج: دعوت از شكات و طلبكاران به عنوان مهمترين سرمايه هاي ستاد ديه است كه معمولا ازآنها تخفيف گرفته مي شود ومي توان گفت؛ بزرگترين خيريه ستاد ديه، همين طلبكاران مي باشند كه با دادن رضايت و يا تخفيف هاي ويژه ، مسير آزادي زندانيان را تسهيل مي كنند.
روش كار به اين صورت است كه كميته صلح و سازش مستقر در ستاد ديه ؛ با دعوت قبلي و پس از وصول پرونده زندانيان جرائم غيرعمد و بررسي هاي لازم، شكات را به ستاد دلالت كرده و با مذاكره و بحث و بررسي هاي فراوان از آنها رضايت كلي و يا تخفيف مطالبه مي شود و خوشبختانه در چند سال اخير استقبال شكات خيلي خوب بوده و مي توان گفت بطور ميانگين تا حدود 50 درصد از مطالبات تخفيف گرفته شده است.
س: آغاز فعاليت ستاد ديه در استان مركزي مربوط به چه سالي است؟
ج: در سال 1369 شهيد لاجوردي رياست وقت سازمان زندان هاي كشور حين بازديد از زندان هاي متعدد متوجه مي شوند كه برخي از زندانيان جزء آمار ثابت زندان ها هستند و معمولا در حين بازديد و يا كنترل هاي آماري ، نام اين افراد به طور مستمر ديده مي شود.
با بررسي هايي كه معمول داشتند مشخص شد اين افراد به خاطر بدهي در زندان بسر مي برند و طبيعي است كه تا زمان اداي دين بايد در زندان مي ماندند.
اين افراد مرتكب جرائمي همچون تصادفات رانندگي، مهريه، نفقه، چك بلامحل غيركلاهبرداري و حوادث كارگاهي شده بودند و به علت ناتواني در پرداخت بدهي، مدت هاي زياد در زندان محبوس بودند.
ايشان در همال سال با تدابير لازم و دعوت از خيران و نيكوكاران، جشن هاي گلريزان را بنيان نهاد و با جمع آوري كمك هاي مردمي و پرداخت بدهي زندانيان جرائم غيرعمد ، زمينه آزادي آنان را فراهم نمود.
به اين ترتيب در طول سال هاي 1369 تا 1378 اين اقدام خداپسندانه (جشن گلريزان) به صورت غيررسمي انجام شد و در سال 1378؛ «ستاد ديه» به عنوان يك موسسه مردمي به ثبت رسيد و فعاليت رسمي اين تشكيلات كه متولي رسيدگي به امور زندانيان جرائم غيرعمد در سراسر كشور است، آغاز شد.
س- ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان جرائم غيرعمد استان مركزي از سال 1378 همزمان با آغاز فعاليت خود تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟
ج: در استان مركزي از سال 1378 تا 1388 عمده فعاليت هاي ستاد ديه به صورت موردي بوده است، اما از سال 1388 تاكنون يك هزار و 410 زنداني جرائم غيرعمد از زندان هاي اين استان خلاص شدند و به آغوش خانواده هايشان و جامعه بازگشتند.
س: تعداد زندانيان جرائم غيرعمد استان مركزي چند نفر است؟
ج- آمار زندانيان جرائم غيرعمد و حتي عمد در زندان هاي كشور و به تبع آن در استان مركزي به صورت شناور است و به علت كثرت تردد در ورود و خروج، آمار ثابتي را نمي توان اعلام كرد وليكن آمار پايان سال 1394 زندان هاي استان مركزي 153 نفر شامل 150 مرد و سه زن بود و تركيب نوع جرم اين زندانيان شامل 95 نفر جرائم مربوط به چك بلامحل غيركلاهبرداري ، 32 نفر مهريه ، شش نفر نفقه ، 12 نفر حوادث ناشي از تصادفات رانندگي ، پنج نفر قتل شبه عمد و سه نفر حوادث كارگاهي بوده است.
اين آمار در اول فروردين ماه امسال به 153 نفر رسيد و با 36 درصد افزايش ؛ در اول ارديبهشت ماه جاري به 209 نفر افزايش يافت.
س- با توجه به افزايش مبلغ ديه در سالجاري ، آيا اقدامات ستاد ديه استان مركزي مضاعف شده است؟
ج- ميزان مبلغ ديه در ماه هاي عادي امسال 190 ميليون تومان اعلام شده و در ماه هاي حرام شامل رجب ، محرم ، ذيقعده و ذيحجه تا يك سوم به اين رقم افزوده مي شود و به عبارت ديگر، مبلغ ديه در ماه هاي حرام 253 ميليون تومان است.
اين افزايش ديه مي طلبد هم ستاد رسيدگي به امور ديه تلاش مضاعفي از خود نشان دهد و از طريق شركت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني نسبت به وصول مبالغ ديه زندانيان مربوط به حوادث و تصادفات رانندگي اقدام كند و هم رانندگان و سرنشينان خودرو نسبت به گرفتن الحاقيه بيمه اقدام نموده و سعي كنند با رعايت قوانين و مقررات از بروز هر گونه حوادث و تصادفات رانندگي جلوگيري به عمل آورند.
س- معضلات و عوارض ناشي از محبوس شدن زندانيان جرائم غيرعمد در زندان ها را بيان كنيد؟
ج- ماندن زندانيان جرائم غيرعمد در زندان ها نه تنها مشكلي از طرفين دعوا حل نمي كند بلكه تبعات منفي ديگري به دنبال دارد كه جبران آنها در برخي موارد بسيار سخت و دشوار خواهد بود.
از جمله اين موارد؛ افزايش جمعيت كيفري زندان هاست كه با توجه به ناهمخواني فضاهاي موجود با جمعيت زندانيان، باعث اسكان و الحاق زندانيان جرائم غيرعمد با آمار زندان ها و ايجاد ترافيك جمعيتي شده است.
از سويي نيز هزينه نگهداري زندانيان جرائم غيرعمد شامل خورد و خوراك، بهداشت، آموزش و غيره ، فشار مضاعفي بر دوش سازمان زندان ها تحميل كرده است.
با توجه به كمبود فضا، قرار گرفتن زندانيان جرائم غيرعمد در كنار زندانيان جرائم عمد ، سبب بدآموزي و يا بعضا يادگيري رذائل متعددي شده است.
ازديگرعوارض ناشي ازمحبوس شدن زندانيان جرائم غيرعمد درزندان ها؛ مشكلات وآسيب هاي اجتماعي متعددي است كه گريبان خانواده اين گونه زندانيان رابه علت نبود سرپرست و نان آور گرفته است و باعث شده براي تامين معيشت خود و ديگر اعضاي خانواده روزگار را به سختي بگذرانند.
از سويي نيز فرد «زيان ديده» كه احتمالا سرپرست خانواده اش را از دست داده، دچار مشكلات عديده اي است. به اين ترتيب هم شكات و طلبكاران و هم بدهكاران زندگي بسيار دشواري را سپري مي كنند.
س- راه علاج براي برون رفت از اين مشكلات چيست ؟
ج- مسئولان قضايي و محاكم مي بايست با دادن مهلت هاي قانوني و اعطاي مرخصي هاي بلندمدت، ضمن حبس زدايي كه از راهبردهاي قوه محترم قضائيه است، زندانيان جرائم غيرعمد را در جهت تامين بدهي ياري دهند.
انتظار است؛ شكات و طلبكاران نيز مهلت و فرصت كافي به بدهكاران بدهند تا بدهكاران بتوانند براي رفع مشكلات خود چاره انديشي و تلاش كنند.
بدهكاران هم بايد براي تامين بخشي از بدهي خود بكوشند و از طريق افراد فاميل و يا بروز دادن سرمايه هاي احتمالي، اين بدهي ها را جبران نمايند.
از طرف ديگر؛ ستاد ديه هم با دعوت از خيرين و نيكوكاران، آنان را براي كمك ترغيب مي كند و با قضات براي اعطاي مرخصي هاي بلندمدت به زندانيان جرائم غيرعمد، و نيز با دعوت از شكات و طلبكاران براي رضايت كامل و يا تخفيف تعامل مي نمايد.
ستاد ديه همچنين با اطلاع رساني عمومي و فرهنگ سازي به منظور ارتقاي سطح آگاهي مردم براي مراقبت بيشتر از رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، تحكيم مباني خانوادگي، دقت بيشتر در شروع پيوند ازدواج و زناشويي و نيز داشتن توجيه اقتصادي در احداث كارگاه هاي توليدي سبك و سنگين، نقش مهمي در بازدارندگي جرائم در جامعه ايفا مي كند.
س- منابع ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان جرائم غيرعمد استان مركزي از كجا تامين مي شود؟
ج- اين ستاد منابع خود را از طريق گذشت رضايت مندانه شكات، آورده زندانيان، اعطاي تسهيلات بانكي ، كمك خيرين و نيكوكاران ، كمك هاي كميته امداد امام خميني (ره) ، پرداختي شركت هاي بيمه، پرداختي صندوق تامين خسارت هاي بدني ، وجوه اداره شده دادگستري ، كمك مقام معظم رهبري و روساي قواي سه گانه ، كمك از محل منابع استاني و كشوري ستاد ديه، اعسار مطلق و اعسار به تقسيط دادگستري ، موسسه هاي خيريه و ادارات و نهادهاي حقيقي و يا حقوقي تامين مي كند.
س- در سال 1394 بالاترين رقمي كه به ستاد ديه استان مركزي كمك شد چه ميزان ، توسط چه شخص و يا نهادي بود؟
ج- بيشترين كمك در سال 1394 توسط موسسه خيريه علوي شهرستان محلات به مبلغ دو ميليارد ريال بود و در بخش كمك اشخاص نيز فرد خيري از شهر خشكرود از توابع شهرستان زرنديه به نام حاج ابوالفضل دليري يك ميليارد و 600 ميليون ريال اعطا كرد.
س- اولويت هاي برنامه اي سال 1395 ستاد ديه استان مركزي را تشريح كنيد؟
ج- تقويت كميته صلح و سازش در ستاد و زندان هاي تابعه ، افزايش اطلاع رساني عمومي براي جلب مشاركت هاي مردمي، ارتباط بيشتر با موسسات خيريه و نهادهاي مردمي و مجمع خيرين استان و شهرستان، برپايي جشن گلريزان در ماه مبارك رمضان و تعامل بيشتر با بانك هاي عامل جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به زندانيان واجد شرايط .
س- شماره حساب و نشاني دفتر ستاد ديه استان مركزي را اعلام كنيد؟
ج: حساب شماره 0216268687001 نزد بانك ملي و نيز حساب شماره 602006 نزد بانك كشاورزي به نام ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان جرائم غيرعمد استان مركزي آماده دريافت كمك هاي مادي خيرين و نيكوكاران است.
دفتر ستاد ديه استان مركزي واقع در اراك - انتهاي خيابان دانشگاه - اول شهرك توحيد نيز آماده پذيرايي حضوري از خيران و نيكوكاران و ديگر مراجعان مرتبط با موضوع ديه زندانيان جرائم غيرعمد است.
علاوه بر زندان مركزي مربوط به جرائم عمومي، اندرزگاه نسوان و اردوگاه كاردرماني موادمخدر در اراك ، شهرستان هاي خمين، محلات، دليجان، ساوه و تفرش هم ندامتگاه دارند.
زندانيان زير 18 سال استان مركزي نيز در كانون اصلاح وتربيت اراك نگهداري مي شوند.
6012/6066

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ستاد ديه و كمك به آزادي كساني كه ناخواسته مجرم شده اند» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X