رئيس كتابخانه ملي: فرهنگ عمق راهبردي روابط ايران و تركيه است

به گزارش ايرنا، صالحي اميري در راس هياتي براي گفت و گو در خصوص همكاري هاي فرهنگي، علمي و مبادله اطلاعات در زمينه اسناد و دست نوشته هاي تاريخي و همكاري كتابخانه اي و آرشيو بين ايران و تركيه به آنكارا سفر كرده است.
وي در خاتمه ديدارهاي خود در آنكارا در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در آنكارا، توضيحاتي در خصوص فرايند و برنامه ها و بسترهاي همكاري فرهنگي بين ايران و تركيه داد.
صالحي هدف از سفر به تركيه را پاسخ به سفر سال گذشته زلفي توئمان رئيس كتابخانه ملي تركيه به ايران عنوان كرد و گفت: ما با 57 كتابخانه ملي در دنيا و با 53 آرشيو ملي در كشورهاي مختلف همكاري داريم كه البته اولويت در همكاري، حوزه فارسي زبان و كشورهاي اسلامي است. در حوزه اسلامي و همسايگان، تركيه از اولويت بسيار بالايي براي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است. دو كشور داراي زمينه هاي مشترك فرهنگي زيادي است. هر دو كشور داراي يك سابقه ديرينه تمدني، تعاملي و تبادل فرهنگي در ادوار گذشتته بودند و هستند. گرچه اين تبادلات فراز و نشيب داشت، اما، عمق استراتژيك روابط با تركيه قطعا فرهنگي خواهد بود.
مشاور رئيس جمهوري گفت: بطور طبيعي در حوزه سياسي با لحاظ منافع، مواضع دولتها در ادوار مختلف تغيير پيدا مي كند، اما هيچگاه زمينه هاي فعاليت فرهنگي دستخوش تغير نخواهد شد. چراكه فرهنگ ريشه است. ريشه ها دستخوش تحول نخواهد شد. لذا از اين منظر روابط سياسي و اقتصادي دو كشور شايد تحت تاثير شرايط مختلف قرار بگيرد كه خوشبختانه با هوشمندي در رهبران دو كشور، اين موضوع مرتفع است. ما در مجموع شرايط مناسب را در روابط داريم و روابط در سطح استراتژيك و نگرش هم بلند مدت است. اما در حوزه فرهنگي ما متاسفانه آنگونه كه بايد فعاليت نكرده ايم. بستر ها و زمينه هاي عالي براي گسترش فرهنگي وجود دارد. حداقل در سه حوزه مي توانيم فعاليت داشته باشيم كه در مذاكره با رئيس كتابخانه ملي و همچنين با حسين يايمان قائم مقام وزير فرهنگ و گردشگري تركيه در ميان گذاشته شد.
او حوزه اول را بحث تبادل انديشه ميان نحبگان دو كشور براي شناسايي قرابت هاي فرهنگي، براي شناخت ريشه هاي مشترك فرهنگي و براي درك بيشتر از ظرفيت هاي فرهنگي دو كشورف توصيف كرد. حوزه دوم پيشنهاد ايران كه به امضاي تفاهم نامه هم منجر شد، برگزاري نمايشگاه مشترك است كه در اين سفر جدول زمانبندي مشخصي تعريف مي شود.
وي افزود: نمايشگاه ظرفيتهاي فرهنگي ايران و تركيه مي تواند زمينه هاي شناخت فرهنگي دو جامعه و دو ملت بزرگ ايران و تركيه را فراهم كند. نقطه سوم در حوزه كتابخانه و آرشيو است. ما هم در كتابخانه ملي و هم در آرشيو ملي تركيه حجم زيادي از منابع خطي فارسي و يا عربي متعلق به ايران و يا تركي مربوط به ايران داريم. در آرشيو ملي تركيه هم حجم زيادي از اسناد از مقطع عثماني تا به امروز و يا در ما از صفويه تا به امروز وجود دارد كه قبل از آن هم است ولي در اين دوره وضعيت بهتري است. ما نيازمند تبادل اسناد هستيم.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران گفت: هم در كتابخانه ملي و آرشيو ملي مجموعه اي از آثار و اسناد مربوط به تركيه داريم. در اين سفر توافقات براي تبادل اسناد يعني ما نسخه مجازي از آثار ايراني در تركيه داشته باشيم و بالعكس نسخه اي مجازي از آثار و اسناد تركيه را در ايران داشته باشيم. اين كار باعث افزايش ظرفيت كتابخانه و آرشيو ملي دو كشور به لحاظ منابع اسلامي و ايراني و ترك خواهد بود. كه فكر مي كنم با رويكردي كه كتابخانه ملي و آرشيو ملي تركيه است، اين مسير سريعتر فراهم خواهد شد. يكي از انگيزها اين است كه بستر فعاليت فرهنگي مي تواند زمينه ساز حوزه هاي ديگر هم باشد.
او با اشاره به علاقه مندي متقابل ملت هاي دو كشور براي همكاري در حوزه فرهنگي، بر تقويت و توسعه عمق روابط استراتژيك ايران و تركيه تاكيد كرد و گفت: خوشبختانه در جامعه تركيه به دليل سابقه ديانت و اعتقاد به اهل بيت و همچنين بحث اعتقاد به منابع عرفاني و منابع اخلاقي وجه اشتراك زيادي بين دو كشور است. يكي از نمونه هاي مهم اين محي الدين ابن عربي است كه عرفان آن توسط حضرت امام (ره) نيز تدريس مي شد.
وي خاطر نشان كرد: هفته گذشته در كتابخانه ملي تفسير كتاب فصوص الحكم ابن عربي كه توسط حاج حسن خميني تفسير و تحليل شده، رونمايي شد، يعني علاوه بر ريشته هاي تمدني و فرهنگي، ريشه هاي ديني قوي هم داريم و خوشبختانه حوزه تركيه از راديكاليسم بري است. همچنين در حوزه نوروز زمينه همكاري خوبي نيز است. يكي ديگر از زمينه ها تلاش براي ثبت مشترك مثنوي مولانا است كه مذاكرات آن انجام شده است. مولانا سرمايه بزرگ جهانيان است. ما افختار داريم كه مولانا يكي از سرمايه هاي بزرگ معنوي ايران است و سرمايه مشترك دو كشور و دنياي امروز است. مولانا براي دنيا امروز پيامهاي مهمي دارد. بنا است در سفر به قونيه اين مساله دنبال شود تا در كميته حافظ جهاني كه از كميته هاي يونسكو است و در ايران مسئوليت كميته با بنده است، اين مساله را دنبال كنيم. در استانبول نيز در خصوص نسخ خطي فارسي و عربي و تركي مربوط به ايران گفت و گو خواهد شد و به همين دليل احسان الله شكرالهي مدير كل نسخ خطي و نادر سازمان اسناد و كتابخانه ملي همراه هيات است.
شكرالهي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از مهمترين ريشه هاي تاريخي روابط، ميراث مكتوب است. يكي از مهمترين حلقه ها ميراث مشترك مكتوب است بسياري از دانشمندان ما مشترك است و بسياري از منابع فارسي زبان كه در كتابخانه هاي مختلف تركيه به ويژه كتابخانه هاي استانبول نگهداري مي شود. فهرست هايي تهيه شده تهيه فارسي است كه گوياي موجودي نسخه هاي خطي فارسي در كشور تركيه است. ما هم متقابلا در ايران فهرست هايي را تهيه كرديم كه در آن منعكس است. در تركيه نيز فعاليت هاي پراكنده اي در زمينه فهرست كردن آثار خطي فارسي است كه قرار است در اين زمينه همكاري هايي صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه بر خلاف تصور برخي، پرداختن به نسخه هاي خطي نبش قبر علوم مرده نيست. زنده ترين متون در نسخه هاي خطي وجود دارد منتها غبار قرون روي آن نشسته كه بايد سعي شود با غبار روبي نسخه هاي خطي ريشه هاي درخت فرهنگي روابط دو كشور را دارند. يكي از بهترين راهها تفاهم كتابخانه هاي ملي و سازمان اسناد دو كشور است كه دز اين زمينه براي شناسايي نسخ خطي همكاري كنند يعني نسخه ديجيتالي نسخه هاي خطي را در اختيار يكديگر قرار بدهند تا راه را براي پژوهشگران باز كنند. چه بسا مهمترين نسخه اي كه مربوط به مكاتبات سران عثماني با دولتمردان وقت ايراني در كتابخانه هاي ايران باشد و متقابلا مهمترين نامه ها و پيمان نامه هاي ايراني خطاب به پادشاهان عثماني در تركيه وجود دارد. طبيعاتا تبادل اين ها گوشه هاي تاريك تاريخ دو كشور را روشن خواهد كرد.
صالحي در خاتمه گفت: ما الزما براي تداوم ارتباط با همسايگان بايد از حوزه فرهنگ آغاز كنيم. چراكه حوزه پايداري است. با تركيه با توجه به اشتراكات ديني و فرهنگي و علقه به اهل بيت اين بيش از ساير كشورها برجسته مي شود.
وي گفت: مجموعه اي از شرايط ما را به سمتي هدايت كرده كه مي بينيم همكاري بهتر از تفرقه است. بنابراين تصميم گرفته شده همكاري در سطح دولت ها و در سطح وزارت خانه ها و حوزه سازمان اسناد و كتابخانه ملي توسعه و تعميق يابد.
خاورم/2011**1566

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-فرهنگی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «رئيس كتابخانه ملي: فرهنگ عمق راهبردي روابط ايران و تركيه است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-فرهنگی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X