سازمان دانش آموزي تشكيلاتي تربيتي - اجتماعي

به گزارش ايرنا، هر ساله به مناسبت سالروز تاسيس اين سازمان در استان هاي مختلف كشور برنامه هاي آموزشي، اردويي ، فرهنگي با هدف آشنايي افراد جامعه به ويژه فعالان سنگر علم و دانش به اجرا در مي آيد.
سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران درتاريخ 21/2/78 با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايران تشكيل و فعاليت رسمي خود را در مدارس كشور آغاز كرد.
در سال1394 نام تشكيلات در دوره ابتدايي با عنوان پيش آهنگان پيشتاز و فرزانه و در متوسطه اول پيش آهنگان شايسته و در دوره متوسطه دوم پيش آهنگان جوينده نامگذاري شد.
لازم به ذكر است نام اين سازمان قبلا سازمان پيش آهنگي ايران بوده كه در سال 1364 انحلال يافت و در سال1372 تشكيلاتي به نام پويندگان زير نظر معاونت پرورشي و تربيت بدني شروع به فعاليت كرد كه اين تشكيلات در دوره راهنمايي به نام پويندگان تغيير نام يافت به گونه اي كه براي پسران عنوان پيشتازان و براي دختران تحت عنوان فرزانگان لقب گرفت .
سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران براي شناخت حيات اجتماعي سالم در كنار آموزش هاي رسمي و نظري ،دانش آموزان را با زندگي عملي منطبق بر آرمان هاي اسلامي و ملي آشنا مي كند.
سعيد نادري مزوج ازفرهنگيان فعال در سازمان دانش آموزي البرز كه مسووليت مربيگري پيشتازان آموزش و پرورش ناحيه يك كرج را بر
عهده دارد گفت:
سازمان دانش آموزي تشكيلاتي هدفدار در راستاي تربيت اجتماعي دانش آموزان است تا آنان مهارت لازم را براي حضور و فعاليت هدفمند در عرصه هاي مختلف زندگي را پيدا كنند و به فردي مسووليت پذير در آينده تبديل شوند.
وي اهداف تشكيلات دانش آموزي را به دو بخش كلي و جزئي تقسيم كرد و اظهار كرد: زمينه سازي تعليم و تربيت براي كسب فضائل اخلاقي و كمالات انساني ، توانمند كردن اعضا براي باهم زندگي كردن و بهتر زندگي كردن در طبيعت و تقويت قابليت هاي فردي و گروهي اهداف كلي سازمان دانش آموزي را تشكيل مي دهد.
نادري الگو قرار دادن سيره نبي اكرم (ص ) و ائمه (ع ) در زندگي ، شناخت هويت ملي و ديني ، افزايش مسووليت پذيري ، ارتقاء دانش علمي در زمينه آفرينش ، كسب مهارت هاي اجتماعي ، شكوفايي و رشد استعداد اعضاء ، ايجاد خلاقيت و ابتكار ، افزايش مشاركت اعضاء در فعاليت هاي گروهي ، آشنايي اعضاء با حقوق فردي و گروهي در جامعه ، كار آفريني و تقويت اعتماد به نفس را از اهداف جزئي سازمان دانش آموزي برشمرد.
وي با اشاره به اينكه هويت تشكيلاتي اين سازمان بر گرفته از رهنمودهاي ارزنده رهبر معظم انقلاب است خاطر نشان شد: ايشان فرمودند : هويت ما هويت ايراني - اسلامي است كه اين نگاه ارزشمند بر اعمال و رفتار اعضاي تشكيلات سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران حاكم است.
اين مربي فعال در سازمان دانش آموزي آموزش و پرورش ناحيه يك كرج منظور از هويت تشكيلاتي در اين سازمان را شامل دانستن
مفاهيم ، اصول تشكيلاتي ، ايمان داشتن و عمل نمودن به آن دانست و ادامه داد: اين تشكيلات داراي آرم ، منش ، روش ، شعار ، سلام و احترام ، علامت، نحوه دست دادن تشكيلاتي ، قول و پيمان ، سوگند پرچم ، سرود ملي ، سرود پيش آهنگان ، پرچم ، لباس فرم و كارت شناسايي نيز مي باشد.
نادري داشتن ايمان و اعتقاد ،تمرين و تكرار فعاليت ها و آموزش ها به صورت عملي در اردوها و همايش هاي آموزشي - عملياتي، ايجاد رقابت سالم و سازنده ، داشتن علاقه و روحيه تشكيلاتي و چگونگي عملكرد مربي مهمترين را از مهمترين اصول حاكم در تقويت هويت تشكيلاتي در سازمان دانش آموزي ذكر كرد.
وي در ادامه به نقش مهم اعضاء در حفظ هويت تشكيلاتي پرداخت و يادآور شد: هر عضو تشكيلات سازمان دانش آموزي بايد در حفظ روحيه و هويت تشكيلاتي بكوشد و به مواد و مفاد هويت تشكيلاتي ايمان و اعتقاد داشته باشد و آن را با تمام وجود در زندگي فردي و اجتماعي بكار گيرد و التزام عملي به جز ء جزء مواد و مفاد روحيه تشكيلاتي داشته باشد.
رئيس سازمان دانش اموزي البرز نيز ضمن تبريك سالروز تشكيل اين سازمان به اعضاي سازمان در اين استان و همه اعضاي تشكيلات سازمان دانش آموزي كشور در زمينه نقش و فعاليت اين تشكيلات گفت: سازمان دانش آموزي يك تشكيلات تربيتي - اجتماعي است تا دانش آموزان را براي فعاليت در عرصه هاي مختلف زندگي و پذيرش مسووليت در آينده آماده كند.
مهدي عبادي افزود: تشكيلات اين سازمان با داشتن اهداف كلي و جزئي در راستاي عمل كردن به رهنمود هاي ارزنده مقام معظم رهبري در بخش هويت ايراني - اسلامي است زيرا ارزش هاي حاكم بر اعمال و رفتار اعضاي تشكيلات اين سازمان همان ارزش هاي اسلام عزيز و افتخارات ميهن اسلامي ايران است.
وي در ادامه به ساختار تشكيلاتي گروه پرداخت و اظهار كرد: مربي ، ياور مربي ، مسوول تيم ، معاون تيم ، عضو علمي و آموزشي ، تداركات و پشتيباني ، فرهنگي و هنري ، امداد و كمك هاي اوليه و عضو ورزشي هر كدام در اين ساختار تشكيلاتي داراي وظايف سازماني هستند كه در طول سال بر حسب مسووليت تشكيلاتي كه بر عهده دارند انجام وظيفه مي كنند.
وي از همفكري ، همدلي و همكاري به عنوان شعار اين تشكيلات دانش آموزي ياد كرد و خاطر نشان شد: ادب و خوش اخلاقي ، راستي و درستي ، ياري و مهرباني ، دوستي با طبيعت، ديانت و معنويت ، نظم پذيري و قانونمداري ، ميهن دوستي ، تلاش و صرفه جويي، شجاعت و دليري ، عدل و انصاف ، مسووليت پذيري و مشاركت جويي و تدبير و تفكر از جمله منش هاي پيش آهنگان در اين تشكيلات سازماني را تشكيل مي دهد.
رئيس سازمان دانش آموزي البرز گفت: برگزاري مراسم هاي گوناگون در برنامه هاي تشكيلاتي اهداف مختلفي از جمله پاسخگويي به بخشي از نيازهاي ابعاد وجودي انسان در راستاي تربيت انسان رو به تكامل را دنبال مي كند.
عبادي از حلقه نور ، صبحگاه ، شامگاه ، حاملان قرآن ، افتتاحيه و اختتاميه ، عبادي و جنگ شب به عنوان مراسم تشكيلاتي و فرهنگي سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران ياد كرد.
وي گفت: دانش آموزان عضو تشكيلات سازمان دانش آموزي در فعاليت هاي درون مدرسه اي شركت در نماز جماعت، مراسم آغازين مدرسه ، كمك به برگزاري نشست انجمن اولياء و مربيان، كمك به معلمين در مرور تكاليف دانش آموزان ، كمك در انجام امور پرورشي ، تهيه خبر از اخبار مدرسه ، انجام فعاليت هاي خير خواهانه و امدادي ، اشاعه فرهنگ صرفه جويي ،كمك به بهداشت ، سلامت ، پاكيزگي محيط مدرسه و حفظ و ارتقاي سلامت روان خود و دانش آموزان در مدرسه ، آموزش يار دانش آموز، بكارگيري فن آوري نوين، بصيرت افزايي ، روابط بين فردي ، آذين بندي و تزئين كلاس و محيط مدرسه در مناسبت هاي مختلف، شركت در ويژه برنامه سپاس معلم و برپايي مراسم محفل انس باقرآن ، شهدا و دعاي توسل را بر عهده دارند.
رئيس سازمان دانش آموزي البرز فعاليت هاي خارج از مدرسه دانش آموزان تشكيلاتي را در قالب بازديد هاي علمي ، پژوهشي ، گردشگري ، شركت در اردوهاي تشكيلاتي در دل طبيعت، نماز جمعه و راهپيمايي، رفتن به مراكز فرهنگي و هنري ، اعتكاف دانش آموزي ، روز درختكاري ، ديدار از خانواده معظم شهدا، جانيازان و آسايشگاه سالمندان ذكر كرد.
معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش البرز نيز با مهم دانستن نقش و تاثير تشكيلات سازمان دانش آموزي در سا ختار تربيتي - اجتماعي جامعه به خبرنگار ايرنا گفت: سازمان دانش آموزي در داخل و خارج از مدرسه وظايف مهم و ارزنده اي را در راستاي تربيت افرادي مسووليت پذير ، همدل ، همفكر و متعهد به ارزش ها ي انقلابي ، اسلامي و ايراني را برعهده دارد .
مسعود مهراني نيا اظهار كرد: اعضاي فعال در سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي درارائه خدمات كيفي و ايجاد زير ساخت هاي مناسب فعاليتي در جامعه مجهز به سه دانش مهارتي ، معرفتي و تشكيلاتي هستند زيرا براي رسيدن به اهداف تعيين شده در انجام كار گروهي بايد تخصصي - اردويي كار كنند.
وي با اشاره به فرمايشات ارزنده رهبر معظم انقلاب در خصوص ترويج فرهنگ غني اسلامي و سبك زندگي اسلامي در اين تشكيلات نيز يكي از برنامه هاي محوري اين سازمان در اين بخش تدوين شده است كه اين حركت آموزشي - فرهنگي نقش مهمي در ايجاد شور و مشاركت دانش آموزان مدارس در فعاليت هاي فرهنگي و مناسبتي در داخل و خارج از مدرسه دارد.
مهراني نيا مهمترين ماموريت سازمان دانش آموزي را تربيت اجتماعي دانش آموزان ذكر كرد و افزود: براي رسيدن به اين مهم بايد بيشترين سرمايه گذاري را براي نسل نوجوان و جوان داشته باشيم زيرا اين گروه آينده ساز ايران اسلامي هستند.
البرز 420 هزار دانش آموز دارد.
2819/1535

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-فرهنگی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سازمان دانش آموزي تشكيلاتي تربيتي - اجتماعي» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-فرهنگی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X