فقدان شبكه فاضلاب در گرگان آلودگي محيط زيست و منابع آبي را بيشتر كرده است

به گزارش خبرنگار ايرنا شهرگرگان كه سال ها به دنبال راه اندازي و فراگير شدن طرح جمع آوري فاضلاب هاي شهري بود به دليل ضعف در اجرا و پوشش اندك اين طرح دچار وضعيت دشواري از لحاظ احتمال شيوع انواع بيماري ها ناشي از رها كردن فاضلاب هاي خانگي در خيابان و يا تخليه آن در مناطق جنگلي شده است.
تا اوايل قرن بيستم فاضلاب‌هاي توليد شده شهري و صنعتي بشر از طريق خود‌پالايي طبيعت تصفيه و دفع مي‌شد اما رشد بي‌رويه جمعيت، بالارفتن سرانه مصرف آب و توليد روز افزون صنايع موجب افزايش توليد فاضلاب‌ گرديد و شرايطي را به وجود آورد كه ديگر طبيعت به طور كامل قادر به خودپالايي و تصفيه فاضلاب نبود.
به واسطه همين مشكلات بود كه انسان به فكر فراهم كردن شرايطي براي تصفيه فاضلاب و سالم كردن چرخه حياتي آب افتاد تا از معضلي كه خود به وجود آورده بود رها شود.
طرح جمع آوري فاضلاب شهري در يك منطقه و تصفيه آن به منظور استفاده مجدد از آب براي مصارف غيرشرب ، تدبير انديشيده بشر براي مشكل بزرگ توليد روز افزون فاضلاب و خلاص شدن از معضلات ريز و درشت و بي پايان آن بود كه در نقاط گوناگون جهان اجرا شده و به واسطه ضرورت استفاده از آن در بيشتر موارد نيز بهره وري مناسب و مثبت آن مورد تاييد كارشناسان قرار گرفته است.
بر اساس برخي اطلاعات موجود بهره برداري از فاضلاب تصفيه شده در سال ١٩٦٣ در پنسيلوانيا موجب افزايش ١٣٥درصدي محصول علوفه و افزايش ١٩ تا ٣٠ درصدي مقدار نيتروژن دانه گندم، ٥٠ درصدي عملكرد ذرت دانه اي، ١٠٣ تا ١٣٦ درصدي عملكرد ذرت علوفه اي و ١٧ تا ٥١ درصدي عملكرد جو شده بود.
همچنين در كشور هند در سال ١٩٨٦ بيش از ١٥٠ مزرعه با وسعت 12 هزارهكتار با استفاده از حداقل٥٠٠ ميليون متر مكعب فاضلاب در سال آبياري مي شد.
در ايران و به عنوان يكي از طرح هاي برتر اجرا شده در زمينه جمع آوري و تصفيه فاضلاب مي توان به طرح فاضلاب تهران اشاره كرد.
طرح فاضلاب تهران كه از سال 1374 در گستره‌اي به مساحت 70 هزار هكتار در مناطق 22 گانه تهران و براي پوشش 11 ميليون نفر از جمعيت اين شهر آغاز به كار كرده بود به عنوان يكي از 3 طرح برتر آب در سال 2015 نامزد دريافت جايزه جهاني شد.
گرگان در نزديكي دريا و جنگل از جمله شهرهايي است كه احداث و راه اندازي شبكه فاضلاب در آن از چند سال گذشته آغاز شده و به دليل اهميت فراوان و ظهور مشكلات و آسيب هاي جدي بهداشتي و زيست محيطي ناشي از وجود نداشتن طرح، شتاب در تكميل آن يك ضرورت بزرگ و مورد تاكيد است.
دفع نامناسب فاضلاب شهري، تخريب محيط زيست و آلودگي آب هاي واقع شده در بستر زمين فقط بخشي از نتايج اجرا نشدن كامل طرح فاضلاب شهري گرگان است.
رئيس اداره امور آزمايشگاه اداره كل محيط زيست گلستان در گفت و گو با ايرنا وضعيت زيست محيط در برخي مناطق گرگان را در مرز هشدار دانست و بر ضرورت تكميل هر چه زودتر طرح فاضلاب شهري گرگان تاكيد كرد.
عطا الله گلعلي پور اظهار كرد: يكي از آسيب جدي نبود سيستم تصفيه فاضلاب تخليه فاضلاب هاي خانگي در حاشيه جنگل و مناطق كوهستاني گلستان از جمله گرگان است.
وي بيان كرد: فاضلاب كش ها سال ها است كه فاضلاب هاي خانگي منازل را در منطقه جنگلي و گردشگرپذير 'هزارپيچ' تخليه مي كنند و روز به روز بر معضلات بهداشتي و زيست محيطي اين منطقه مي افزايند.
گلعلي پور گفت: اجراي كامل طرح شبكه فاضلاب شهري گرگان اين مشكل را براي هميشه به پايان خواهد رساند اما به نظر مي رسد نيازمندي به بودجه مانع اصلي تكميل و گسترش اين طرح در همه مناطق گرگان است.
رئيس اداره امور آزمايشگاه اداره كل محيط زيست گلستان بيان كرد: مادامي كه پوشش طرح فاضلاب شهري گرگان كامل نشود، مشكل فاضلاب كش ها و تخليه فاضلاب هاي خانگي در مناطق بكر جنگلي اين شهرستان همچنان به قوت خود باقي خواهد بود.
وي اظهار كرد: يكي از ثمرات اجراي طرح فاضلاب شهري بسته شدن چاه هاي خانگي و حفر نشدن چاه هاي جديد براي فاضلاب است كه در آن صورت امنيت آب هاي زيرزميني و سلامت آن ها تا حد زيادي تامين خواهد شد.
گلعلي پور افزود: در زمان حاضر و به واسطه فعاليت چاه هاي خانگي و يا تخليه غيربهداشتي فاضلاب هاي خانگي در مناطق جنگلي، احتمال آلودگي آب هاي واقع شده در سفره هاي زيرزميني بسيار زياد است.
رئيس اداره امور آزمايشگاه اداره كل محيط زيست گلستان ادامه داد: علاوه بر آن در بسياري از مناطق و محلاتي كه فاقد پوشش شبكه فاضلاب شهري هستند، فاضلاب هاي خانگي مانند آب شستشوي حياط، شستن ظرف، حمام و مانند آن را در جوي خيابان ها رها مي شود.
وي بيان كرد: فلسفه اصلي ساخت اين جوي ها انتقال و هدايت آب هاي سطحي به مناطق پايين دستي است اما با اين خلط مسووليت مشكلاتي مانند بوي مشمئز كننده، آلودگي آب سرازير شده به خليج، بيماري حيوانات در اثر خوردن اين آب هاي آلوده، آلودگي محصولات كشاورزي، شيوع انواع بيماري در ماهيان گرمابي تغذيه شده در اين آب ها، آلودگي شناگاه ها، نفوذ مضرات بهداشتي به چرخه غذايي از طريق آلودگي ماهيان دريا و بسياري از مضرات و آسيب هاي ديگر شهروندان و محيط زيست منطقه را تهديد مي كند.
گلعلي پور افزود: در سال هاي اخير حجم باران منطقه بسيار كمتر از هميشه بود و در نتيجه اين آفت نزولات آسماني حجم آب هاي رودخانه ها را به جاي آب سالم ناشي از باران، فاضلاب هاي خانگي تشكيل مي دهد.
وي به محل تخليه فاضلاب هاي خانگي در منطقه جنگلي هزار پيچ اشاره كرد و گفت: اين مكان در سال 1360 و به مدت 4 سال براي تخليه فاضلاب ها تعيين شد و قرار بود پس از آن هيچ گونه فاضلابي در آن رها نشود اما 35 سال از آن روز مي گذرد و همه روزه بيش از 100 متر مكعب فاضلاب خانگي در پاي درختان اين منطقه تخليه مي شود.
رئيس اداره امور آزمايشگاه اداره كل محيط زيست گلستان ادامه داد: درختان حاشيه اين فاضلاب ها دچار سوختگي شده و در معرض نابودي كامل هستند و اگر فكري اساسي براي جلوگيري از تخليه فاضلاب ها به اين منطقه نشود، آسيب هاي جدي مانند آلودگي آب هاي زيرزميني و بيماري دام ها ناشي از تغذيه از علف هاي آلوده در انتظار محيط زيست منطقه خواهد بود.
وي گفت: براي توقف مشكلات كنوني و تبعات قطعي آينده پيشنهاد كرديم فاضلاب هاي خانگي گرگان تا زمان راه اندازي كامل شبكه فاضلاب شهري در تصفيه خانه گرگان تخليه شود اما اداره آب و فاضلاب با توجيه خرابي سيستم تصفيه خانه مخالف انجام كار است.
گلعلي پور بيان كرد: يكي ديگر از پيشنهاداتي كه براي حل اين مشكل ارائه كرديم، آن است كه فاضلاب ها قبل از وارد شدن در تصفيه خانه به مرحله پيش تصفيه برود تا با كاهش آلودگي ها وارد چرخه فاضلاب شود.
رئيس اداره امور آزمايشگاه اداره كل محيط زيست گلستان افزود: مسوولين شركت آب و فاضلاب گلستان اجراي اين طرح را در گرو مطالعه و جذب اعتباري 35 ميليارد ريالي مي دانند كه در صورت تخصيص به موقع آن مي توان به جلوگيري از آسيب هاي جدي به طبيعت و محيط زيست اميدوار بود.
نماينده شبكه سمن هاي محيط زيست منابع طبيعي استان گلستان نيز در گفت و گو با ايرنا تخليه فاضلاب انساني در جنگل را آسيب جدي و مقدمه بروز تبعات غيرقابل جبران دانست و بر لزوم برنامه ريزي براي تكميل هر چه سريعتر طرح فاضلاب گرگان تاكيد كرد.
محمدرضا پاداش اظهار كرد: تكرار چندين ساله تخليه فاضلاب هاي انساني در ارتفاعات گرگان منجر به نفوذ شيرابه هاي آن به داخل خاك و آلوده كردن سفره آب هاي زيرزميني شده و در نتيجه آن احتمال توليد محصولات كشاورزي آلوده به دليل مصرف كننده اين آب ها بسيار زياد است.
وي بيان كرد: در نتيجه تخليه مكرر فاضلاب ها اين مناطق جنگلي اشباع شده و ديگر ظرفيت جذب فاضلاب ندارد.
نماينده شبكه سمن هاي محيط زيست منابع طبيعي استان گلستان افزود: در برخي از محلات گرگان به دليل سنگي بودن بستر زمين چاه هاي جذبي به خوبي عمل نكرده و در مدت زمان كوتاه اين چاه ها نيازمند تخليه است.
پاداش ادامه داد: نبود سيستم جامع جمع آوري فاضلاب و مشكلاتي مانند پر شدن زودهنگام چاه هاي خانگي مردم برخي مناطق مانند گروه بان محله را مجاب مي كند با وجود آسيب هاي جدي و خطرات فراوان ، فاضلاب هاي خانگي خود را شبانه در جوي آب پيرامون خود رها كنند.
وي گفت: اين منطقه در كنار بيمارستان اطفال قرار دارد كه آلودگي هاي ناشي از رهاسازي فاضلاب ها منجر به شيوع بيماري هاي فراوان به خصوص در ميان كودكان خواهد شد.
نماينده شبكه سمن هاي محيط زيست منابع طبيعي استان گلستان بيان كرد: زاد و ولد موش ها و ديگر جانواران موذي يكي از نتايج بي توجهي به رها كردن فاضلاب ها در جوي آب است اما خطر ويروس هاي پراكنده در هوا ناشي از اين فاضلاب ها به مراتب خطرناك تر از موش ها است.
پاداش با بيان اينكه سمپاشي و يا استفاده از برخي داروها مي تواند به آساني موش ها را از ميان ببرد؛ اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه مي توان با اين ويروس هاي نامريي پراكنده در هوا كه به صورت مستمر استنشاق مي شود مقابله كرد؟
وي ادامه داد: هزينه فراوان اجراي طرح، ممانعت شهرداري از تكميل طرح به دليل مطالبه فراوان از مجري طرح و انتخاب پيمانكار نابلد در بخشي از اجراي طرح از دلايل طولاني شدن روند ساخت و تكميل طرح فاضلاب شهري گرگان است.
نماينده شبكه سمن هاي محيط زيست منابع طبيعي استان گلستان گفت : طرح كنوني فاضلاب گرگان تا سال 1410 شمسي ضمانت اجرايي دارد و پس از آن به دليل فرسودگي تاسيسات بايد تصفيه خانه و ديگر زيرساخت ها تغيير و از طرح جايگزين ديگري استفاده شود.
پاداش بيان كرد: تا 15 سال ديگر ضمانت اين طرح به پايان مي رسد و اين در حاليست كه در زمان حاضر فقط 40 درصد مردم شهر متصل به شبكه جمع آوري فاضلاب هستند.
عضو شوراي شهر گرگان هم در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بر ضرورت اجراي هر چه سريعتر طرح فاضلاب با هدف بهبود شرايط زيستي اين شهر تاكيد كرد.
عليرضا پزشك پور بيان كرد: اجراي اين طرح از دوره دوم فعاليت شوراي شهر آغاز شد اما به دلايل گوناگون هنوز پوشش آن در همه شهر فراگير نشده و به جز بخشي از شهر بقيه فاضلاب هاي گرگان به صورت سنتي دفع و تخليه مي شود.
وي افزود: يكي از آسيب هايي كه طولاني شدن طرح اجراي فاضلاب شهري گرگان ايجاد مي كند، تحميل هزينه هاي چندباره به شهرداري به دليل كنده كاري هاي متعدد پوشش آسفالت خيابان ها است.
عضو شوراي شهر گرگان ادامه داد: معضل ديگر كامل نشدن طرح فاضلاب شهري مشكلات فراوان بهداشتي ناشي از رها كردن فاضلاب ها در خيابان ها و جوي آب است.
پزشكپور گفت: ماداميكه اين طرح در گرگان اجرا نشود به دليل رها كردن فاضلاب هاي خانگي در جوي آب بايد منتظر هر گونه معضل و آسيب اجتماعي در محلات و مناطق فاقد پوشش طرح فاضلاب خانگي بود.
همچنين يك دانشجوي دكتراي آلودگي محيط زيست به خبرنگار ايرنا گفت: توسعه شهرنشيني منابع طبيعي را دچار محدوديت كرده كه بازيافت ضايعات، فاضلاب و زباله هاي شهري در راستاي بهره مندي بهتر و بيشتر از اين منابع ضروري است.
مهسا سادات ميرحسيني اظهار كرد: رشد جمعيت، توسعه مراكز شهري و گسترش فعاليت هاي صنعتي، افزايش توليد فاضلاب ها و آلودگي منابع آب و محيط زيست را به همراه دارد به طوري كه سلامت و بهداشت عمومي جامعه در معرض تهديدي جدي قرار گرفته است.
وي بيان كرد: در زمان حاضر فاضلاب‌هاي خانگي و بيمارستاني پشت تپه‌اي چسبيده به گرگان و در چند صدمتري شهر تخليه مي شوند كه تداوم انجام اين اقدام در آينده اين منطقه را از جنبه حقوقي محيط زيست و هم به جهت تخليه فاضلاب و نخاله ها به كانون بحران تبديل خواهد كرد.
وي افزود : تخليه فاضلاب و پساب و پسماندهاي حاصل از آن در درازمدت به صورت مستقيم و غير مستقيم تاثير منفي بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي منطقه وارد مي كند كه در صورت اجراي طرح شبكه ي فاضلاب اين پساب هاي آلوده به سمت تصفيه خانه ها هدايت و پساب خروجي به حد استاندارد مورد نياز كشاورزي رسيده و وارد تاسيسات آبياري و زهكشي دشت هاي اطراف مي شود.
ميرحسيني ادامه داد: ارتقاي بهداشت عمومي، جلوگيري از آلودگي منابع زيرزميني به عنوان بخشي از منابع تامين آب، تبديل هزينه هاي سنگين درمان به هزينه هاي اندك پيشگيري، تلطيف هوا با توسعه فضاي سبز و اصلاح رفتار مردم در محيطي شاداب، جلوگيري از مصرف فاضلاب خام در كشاورزي، تبديل آب از چرخه يكبار مصرف و مخرب به چند بار مصرف و سازنده، تزريق پساب به آبخوان هاي اطراف گرگان براي تغذيه سفره هاي زيرزميني، اشتغال زايي طرح، رشد صنايع وابسته به صنعت فاضلاب، استفاده از كود و گاز توليدي از جمله آثار مثبت اقتصادي ايجاد طرح شبكه فاضلاب است.
وي گفت: شتاب در اجراي طرح فاضلاب شهري گرگان باعث مي شود زودتر از مزاياي مرتبط با آن بهره مند شويم كه تلاش بخش فرهنگي و رسانه هاي استان در آگاه كردن مردم از نقش مفيد ساختار شبكه فاضلاب در اين منطقه انگيزه مردم به پيوستن به مشتركين طرح را افزايش خواهد داد.
كارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گلستان هم احتمال آلودگي آب هاي زيرزميني را يكي از آسيب هاي جدي دفع و تخليه فاضلاب ها دانست و تاكيد كرد راه حل برطرف شدن هميشگي اين مشكل اجراي كامل طرح فاضلاب شهري در گرگان است.
حبيب رحماني مقدم بيان كرد: تخليه فاضلاب در محيط موجب افزايش بي رويه حشرات و جوندگان در شهر شده و تبعات و عواقب زيادي براي سلامت شهروندان خواهد داشت.
وي افزود: يكي از ويژگي هاي شهر گرگان پايين بودن سطح آب زيرزميني است كه موجب مي شود اين آب ها ديرتر از ديگر مناطق با شيرابه هاي فاضلاب ها آميخته شده و آلوده گردند.
كارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گلستان ادامه داد: تاكنون طرح فاضلاب شهري در 40 درصد شهر گرگان انجام شده و به نظر مي رسد مشكلات ناشي از كمبود بودجه و اعتبار موجب طولاني شدن روند تكميل و بهره برداري آن باشد.
رحماني گفت: تا زمان فراگير شدن پوشش طرح فاضلاب شهري گرگان مناطقي كه هنوز شاهد اجراي اين طرح نيستند مي توانند از چاه هاي جاذب براي تخليه فاضلاب ها استفاده كرده و از رها كردن آن در جوي هاي آب و معابر عمومي خودداري كنند.
وي بيان كرد: البته ماموران نظارتي در صورت مشاهده هر گونه تخلف و با هدف جلوگيري از شيوع بيماري ها با متخلفين برخورد خواهند كرد.
خبرنگار ايرنا براي تكميل اطلاعات اين طرح پس از هماهنگي روابط عمومي و در غياب مديرعامل با معاون توسعه و مهندسي شركت آبفاي گلستان تماس گرفت اما اين مسوول حاضر به گفت و گو نشد.
پيش از اين محمد هادي رحمتي مديرعامل شركت آبفاي گلستان گفته بود: تاكنون براي اجراي طرح فاضلاب شهر گرگان 700 ميليارد ريال هزينه شده است و تكميل آن نيازمند 2 هزار ميليارد ريال اعتبار ديگر است.
7331/6203

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «فقدان شبكه فاضلاب در گرگان آلودگي محيط زيست و منابع آبي را بيشتر كرده است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X