راه اندازي سايت مركزي صدور گواهي ديجيتال ريشه در وزارت امور خارجه

به گزارش خبرنگار ايرنا، علي چگيني در آيين افتتاح هشتمين اجلاس بين المللي ايكائو در جزيره كيش افزود: به دنبال ايجاد اين مركز در وزارت خارجه، سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي كه مراجعان بيشتري دارند، در دستور كار قرار دارند كه با تلاش همكاران در سال جاري راه اندازي مي شود.
وي تاكيد كرد: در شرايط كنوني چند نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي در چند كشور به صورت آزمايشي در حال انجام اين كار هستند.
مدير كل امور كنسولي وزارت امور خارجه خاطر نشان كرد: تمامي اقدام هاي انجام شده در راستاي حفظ راهبرد جمهوري اسلامي ايران و شناسايي و تصديق هويت ايرانيان (به ويژه ايرانيان خارج از كشور) از مهمترين الزامات ايجاد دولت الكترونيك است.
مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه بر طبق آيين‌نامه ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي، مسئول مجوز ايجاد، امضا، صدور و ابطال گواهي الكترونيكي مراكز صدور گواهي الكترونيكي مياني در زيرساخت كليد عمومي كشور است كه تمام ابعاد خدمات و عمليات اين مركز با زيرساخت مربوط به صدور گواهي الكترونيكي را تضمين مي كند و مسئوليت تمام ابعاد صدور و مديريت مراكز صدور گواهي الكترونيكي مياني، شامل نظارت بر فرايندهاي ثبت‌نام، احراز هويت، صدور گواهي‌هاي مياني، انتشار و ابطال گواهي‌ها و تجديد كليد را بر عهده دارد.
چگيني كه در اجلاس ايكائو سخن مي گفت، با قدرداني از سازماندهي براي برگزاري اين اجلاس مهم گفت: زماني كه در مورد ارتباطات بين المللي سخن به ميان مي آيد، بدون شك ايكائو در جايگاه ويژه اي قرار دارد زيرا اين نظام حمل و نقل هوايي را به تنهايي به عهده دارد.
وي با يادآوري اينكه بيشترين مبادلات بين المللي در عرصه مردم با مردم است، گفت: تسهيل ارتباطات همزمان با توجه به امنيت مسافرت ها همواره دغدغه اصلي دست اندركاران ايكائو بوده است.
وي اظهار داشت: تحولات سريع رخ داده در سال هاي اخير تاثير زيادي بر ارتباطات بين المللي انسان ها گذاشته است؛ جهاني شدن سبب افزايش مراودات بين المللي شده و انسان ها در اشكال مختلف تجارت، اقامت، تحصيل و مهاجرت، مرزها را در مي نوردند و توقع دارند در بهترين و راحت ترين وضعيت از مبادي بين المللي عبور كنند.
چگيني با بيان اينكه دولت ها در اجراي وظايف حاكميتي خود حق دارند بر جريان ورود و خروج كشور خود نظارت كنند، افزود: افزايش ناامني و تهديدات تروريستي همراه با امواج ناخواسته مهاجرت سبب شده تا اقدام هاي كنترلي بر اتباع خارجي افزايش پيدا كند.
وي تصريح كرد: ايجاد توازن بين خواسته هاي مردم براي تسهيل ارتباطات و دغدغه هاي دولت ها در حفظ نظم و امنيت داخلي به يكي از مسائل پيچيده جهان معاصر تبديل شده و مايه خرسندي است كه ايكائو به عنوان يك سازمان غير نظامي كارنامه موفقي از توجه به اين امر دارد.
مدير كل امور كنسولي وزارت امور خارجه گفت: تاييد هويت، اطمينان از امنيت و سلامت سفرهاي بين المللي هم براي اشخاص و هم دولت ها از دغدغه هايي است كه در سازمان ايكائو به طور قابل ملاحظه اي به آن پرداخته شده و از جمله استفاده از فناوري هاي جديد در توليد اسناد مسافرتي توجهات زيادي را در سطح بين الملل به خود جلب كرده است به گونه اي كه همگان شاهد تحول در توليد اسناد مسافرتي و سيستم هاي مبارزه با جعل هستيم.
وي اظهار داشت: وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به لزوم سرعت بخشي خدمات توام با امنيت از پيشگامان توسعه اسناد مسافرتي بوده است در اين راستا ايران مشاركت فعالي در كنوانسيون كليد عمومي ايكائو دارد كه با هدف تسهيل در اثبات هويت مسافران بين المللي ايجاد شده است.
اين مسئول در وزارت امور خارجه افزود: ايجاد يك نظام شفاف و فراگير با دسترسي همه كشورها مي تواند هم در افزايش عمومي امنيت مردم مفيد و موثر باشد و هم جرائم مربوط به جعل و ناامني و تروريزم ناشي از ورودهاي غيرمجاز و غيرقانوني را به شدت كاهش دهد.
چگيني همچنين گفت: افزايش كنترل هاي مرزي، حركت به سمت استفاده از اسناد مسافرتي الكترونيك و ايجاد شناسه جهاني منحصر بفرد مبتني بر شناسه هاي بيومتريك براي تمامي ابناء بشر از ضرورت هاي توسعه ارتباطات در عصر حاضر است.
وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن وزارت امور خارجه از يك دهه قبل توليد گذرنامه هاي الكترونيك را به تدريج آغاز كرده كه حائز آثار و نتايج بسيار با اهميتي از جمله سهولت در تردد، جلوگيري از جعل و قابليت ايجاد بانك اطلاعاتي است.
چگيني با بيان اينكه ايران با داشتن نقش هاي مهم منطقه اي و قرار گرفتن در بطن تحولات منطقه داراي انگيزه بيشتر براي همگرايي و تعامل حداكثري با جامعه بين المللي است، داشتن مدرك معتبر مسافرتي منطبق با آخرين استاندارهاي سياستي است كه در چند سال گذشته از طريق عضويت در مجامع بين المللي مانند PKD و حضور فعال در نشست هاي MRTD همكاري با ايكائو و گسترش همكاري هاي مرزي با همسايگان و تسهيل تردد هاي فرامرزي دنبال شده است.
وي اضافه كرد: در راستاي اجراي صحيح رويه هاي بين المللي متناظر با اسناد مسافرتي، جداي از طرح گدرنامه هاي الكترونيك اقدام هاي قابل توجهي براي جمع كردن اطلاعت اتباع خارجي متقاضي سفر به ايران و افزايش تسهيلات به آنها انجام گرفته و سايت مركزي صدور گذر نامه CSCA در سال 2016 ميلادي در وزارت امور خارجه راه اندازي شد.
وي گفت: واضح است كه تمامي اقدام هاي انجام شده در راستاي حفظ راهبرد جمهوري اسلامي ايران و شناسايي و تصديق هويت ايرانيان ( به ويژه ايرانيان خارج از كشور) از مهمترين الزامات ايجاد دولت الكترونيك است.
وي خاطر نشان كرد: شايد تهديدات و فعاليت تروريسم در خاورميانه موضوع شناسايي هويت، صحت و اصالت در روند اجرا را مورد شتاب قرار داده و يكي از دغدغه هاي فعلي را براي دولت ها رقم زده است.
وي اظهار داشت: انطباق با قوانين ضميمه 9 سازمان ايكائو و اجراي سند 9303 به عنوان يك اصل مهم از ديد مديران و كارشناسان حوزه ها دور نمانده است و با همگرايي ساير سازمان ها ذي ربط و تحريم هاي ظالمانه، جمهوري اسلامي ايران در زمره كشورهاي داري فناوري گذرنامه الكترويك قرار دارد.
چگيني گفت: هر چند برخي كشورها بر اساس ملاحظات سياسي و امنيتي به عضويت اين مجموعه در نيامده اند ولي جمهوري اسلامي با رويكرد تعاملي خود و با ايجاد ارتباط سازنده با سازمان هاي بين المللي و كشورهاي عضور با پيشگامي و داشتن انگيزه فعاليت در اين عرصه سعي كرد روابط و ارتقاي آن را سرلوحه قرار دهد.
اين مسئول در وزارت امور خارجه گفت: جمهوري اسلامي بيش از 80 يادداشت تفاهم كنسولي و لغو رواديد سياسي و خدمت با كشورهاي مختلف را داشته است و هر ساله مذاكرات كنسولي به شكل مداوم با كشورهاي مختلف در سطح معاون كنسولي وزير خارجه و مدير كنسولي انجام مي شود.
چگيني در پايان گفت: وزارت خارجه با توجه به راهبرد تعريف شده در نظام جمهوري اسلامي، تبيين سياست خارجي و حفظ ارتباطات با تمامي كشورها و سازمان هاي بين المللي را در سرلوحه اقدامات دارد و امور كنسولي نيز به عنوان پيشخوان و نقطه ارتباط با مجموعه هاي بيروني داراي بيشترين اطلاعات باز خورد بوده و تحليل و بررسي اين اطلاعات مي تواند در تصميم گيري ها موثر باشد.
هشتمين اجلاس بين المللي ايكائو امروز با حضور معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور، رئيس سازمان هواپيمايي و جمعي از شركت كنندگان داخلي و خارجي ، كشورهاي عضو ايكائو در مركز همايش هاي بين المللي خليج فارس جزيره كيش برگزار شد.
اين اجلاس عصر امروز و تا 22 ارديبهشت ماه ادامه دارد.
1630**1641/ 2025

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «راه اندازي سايت مركزي صدور گواهي ديجيتال ريشه در وزارت امور خارجه» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X