برخورداری ۲۵ میلیون شهرنشین از خدمات نوین سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در نشست خبری دومین سالگرد اجرای طرح تحول نظام سلامت در ستاد وزارت بهداشت، گفت: در این طرح برای نخستین بار خدمات بهداشت دهان و دندان در سطح وسیع انجام شد و اورژانس ۱۱۵ از شهر و جاده به روستا راه یافت.

وی افزود: برای ۷ میلیون دانش آموز ابتدایی در طرح تحول بهداشت دهان و دندان علاوه بر تشکیل پرونده، وارنیش فلوراید تراپی انجام شد.

سیاری ادامه داد: در این طرح ۵۰۰ پایگاه سیار خدمات بهداشت دهان و دندان راه اندازی شد. برای ۵۰۰ هزار دانش آموز نیز خدمات ترمیمی دندان انجام شد. این خدمات در روستاها رایگان و در شهرها نیز هزینه ها با اشتراک بیمه و وزارت بهداشت پرداخت می شود. با توجه به این که ۲۰ درصد هزینه ها از جیب مردم صرف سلامت دندان می شود در این طرح حفاظت مالی که یکی از اهداف طرح تحول و توسعه عدالت در سلامت است، به خوبی انجام شده است.

وی بیان کرد: اورژانس ۱۱۵ تاکنون در شهرها و جاده ها فعال بود و پایگاه داشت که در طرح تحول به روستاها نیز برده شد تا روستاییان از خدمات آن بهره مند شوند.

معاون وزیر بهداشت در خصوص دیگر خدمات انجام شده برای نخستین بار در مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش، توضیح داد: در راستای توانمندسازی مردم ۴۵۰ هزار دانش آموز سفیر سلامت در مقطع دوم متوسطه آموزش دیده اند و تاکنون ۲۰۰ هزار داوطلب سلامت نیز برای اجرای طرح ملی خودمراقبتی تربیت شده اند.

وی با اشاره به اینکه ساخت، تعمیر و تجهیز مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از اولویت های طرح تحول بوده است، گفت: طی دو سال اجرای طرح تحول بالغ بر ۱۹۵۵ پایگاه سلامت، ۸۱۸ مرکز جامع خدمات سلامت ساخته شد، ۷۴۹ پایگاه و ۶۲۱ مرکز جامع سلامت بازسازی و ۱۴۲۰ پایگاه و ۷۵۵ مرکز جامع سلامت نیز تجهیز شدند.

سیاری توسعه شبکه مراقبت های اولیه از روستا به شهر را یکی از اقدامات مهم دیگر طرح تحول سلامت دانست و گفت: شبکه بهداشت در روستا تکمیل بود زیرا برای هر ۴ هزار نفر یک پزشک و برای هر هزار تا ۱۵۰۰ نفر دو بهورز قرار داده بودیم ولی در طرح تحول سلامت توانستیم ۲۴۰۰ پزشک و ۵۳۰۰ ماما به روستاها اضافه کنیم و هم اکنون ۶۷۰۰ پزشک در حال خدمات در روستاها هستند.

وی اختصاص ۲۴۰۰ خودرو به شبکه بهداشت روستایی برای دهگردشی و ارائه خدمات در طرح تحول را مورد اشاره قرار داد و افزود: هم اکنون برای ۲۸ میلیون روستایی در ۱۸ هزار خانه بهداشت خدمات سلامت ارائه می شود. تمام خانه های بهداشت در طرح تحول به مکمل های دارویی مجهز شدند و ۴۳۶ قلم دارو در حال حاضر در این خانه ها به مردم ارائه می شود.

وی بیان داشت: کار اساسی دیگر در طرح تحول توسعه این شبکه از روستا به شهر بود. در قدم اول حاشیه شهرها در ۷۰۰ سکونت گاه غیررسمی با جمعیتی بالع بر ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش مراقبت های بهداشتی قرار گرفتند.

وی جذب ۹ هزار نیرو به شیوه خرید خدمت را مورد اشاره قرار داد و در ادامه گفت: در این طرح ۵۳۰ کارشناس روان، ۵۰۰ کارشناس تغذیه در کنار پزشک و مراقب سلامت در پایگاه های سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت قرار گرفتند. هم اکنون برای هر ۲ تا ۳ هزار نفر جمعیت شهری یک کارشناس مراقب سلامت و برای هر ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر دو کارشناس روان و تغذیه در نظر گرفته شده است و خدمات رایگان به مردم و حاشیه نشینان ارائه می شود.

برخورداری ۲۵ میلیون شهرنشین از خدمات نوین سلامت

وی با اشاره به اینکه در طرح تحول تاکنون بالغ بر ۲۵ میلیون جمعیت شهرنشین برای اولین بار از خدمات نوین سلامت بهره مند شده اند، گفت: ۷۰ درصد مرگ و میرها ناشی از ۴ بیماری غیرواگیر و ۸ ریسک فاکتور آن است که پدیده شهرنشینی در توسعه این بیماری ها نقش بسزایی داشته است بنابراین ایجاد این شبکه در شهر کمک شایانی به کنترل این بیماری ها خواهد کرد و مردم در آینده نتایج این کار بی نظیر را لمس می کنند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: جلوگیری از مرگ نابهنگام، کنترل عوامل خطر، ارتقای سلامت، بهبود استانداردها، فراهم آوری دسترسی به خدمات بهداشتی، حفاظت مالی از مردم و جلب رضایتمندی آنان اهداف طرح تحول بوده که در طی این دو سال  این اقدامات محقق شده یا در حال تحقق است.

وی ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان را بحش دیگری از طرح تحول دانست که در حال پیگیری است و گفت: این اقدام در دانشگاه علوم پزشکی تهران و استان های یزد، قم، زنجان، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویر احمد که شبکه مراقبت های اولیه شهری در آن ها تکمیل شده است، در حال انجام است و به تدریج در تمام کشوربرای هر ایرانی این پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد.

سیاری با اشاره به اینکه برای تمام گروه های سنی برنامه داریم، افزود: در این برنامه ها مناطق محروم، جمعیت های پنهان و کاهش محرومیتها را در اولویت قرار داده ایم که این طرح ها و برنامه ها موجب توسعه سرمایه اجتماعی در کشور شده است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: جمیعت شهرنشنین کشور در مدت ۳۵ سال گذشته از ۲.۲۵ برابر به ۵ برابر ارتقا یافته ولی همزمان توسعه امکانات و خدمات شهری فراهم نشده است. هم اکنون برای هر ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت شهرنشین یک پایگاه سلامت و برای هر ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر نیز یک مرکز جامع خدمات سلامت ایجاد شده است.

راه اندازی کمپین های آموزشی در ۵۸ هزار مدرسه

وی با اشاره به راه اندازی کمپین های آموزشی در مورد دخانیات و قلب سالم در ۵۸ هزار مدرسه گفت: بسیج ملی کاهش مصرف نمک، شکر و روغن بخش دیگری از برنامه های طرح تحول در این مدت بوده است.

سیاری در خصوص مکمل یاری در خانه های بهداشت چنین گفت: طی ۱۰ سال گذشته کمبود ویتامین D در کشور ۶ برابر شده است. مطالعات در مشهد نشان داده است که در نتیجه مکمل یاری ها در مراکز بهداشتی کمبود این ویتامین در مشهد تا ۸۵ درصد مرتفع شده است.

وی افزود: هر ماه به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند مکمل یاری ویتامین D انجام می شود. همچنین در طی ۳۰ سال گذشته ۳ واکسن در شبکه بهداشت داشتیم که در این دولت واکسن پنتاولان به سیستم اضافه شد.

معاون بهداشت از تجهیز ۳ هزار خانه بهداشت، تعمیر ۱۹۰۳ مرکز بهداشت روستایی و تجهیز ۲۴۲۷ محل زیست پزشکان در روستاها خبر داد و گفت: این کارها در حالی انجام شده است که بخشی از اعتبارات بهداشتی طرح تحول از سال ۹۳ تاکنون پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: اعتبارات بخش بهداشت از سه محل برنامه پزشک خانواده، مالیات بر ارزش افزوده و صندوق سلامت بیمه روستاییان تامین می شود.

سیاری گفت: از مجموع ۲۰۲۷ میلیارد تومان اعتبارات برنامه پزشک خانواده در سال ۹۳ فقط ۳۸.۳ درصد و در سال ۹۴ فقط ۵۷.۲ درصد آن تامین شد.

وی اظهار داشت: از سه هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده نیز در سال ۹۳ فقط ۷۷.۵ درصد معادل ۸۵۳ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۸۳.۳ درصد آن تامین شد.

سیاری ادامه داد: از اعتبارات صندوق بیمه سلامت روستاییان نیز در سال ۹۳ فقط ۶۶.۸ درصد و در سال ۹۴ نیز ۷۸ درصد آن تامین شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۳۰ برنامه و خدمت بهداشتی در سراسر کشور ارائه می شود.

[ منبع این خبر سایت مهر-سلامت می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «برخورداری ۲۵ میلیون شهرنشین از خدمات نوین سلامت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت مهر-سلامت منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X