اهداف آمريكا از ايجاد گروهك داعش

در ادامه اين يادداشت به قلم نصرالله شفيعي مي خوانيم: در فضاي سياسي امروزه شايد هيج نامي وحشتناك تر از داعش براي آن ها كه به دنبال امنيت و آرامش در جامعه خود هستند نباشد. سؤال اين است كه داعش چگونه پيدا شده و از سوي چه كساني مورد حمايت قرار مي گيرد؟ آيا رفتار داعش قابل كنترل هست يا خير؟ آيا داعش بر اساس خواست و سليقه خود جهان را ناامن كرده و در هر نقطه اي از دنيا كه بخواهد بمب گذاري مي كند يا طبق برنامه ريزي هايي كه از سوي ابرقدرت ها به او ها ديكته مي شود؟و سؤالاتي از اين قبيل.
به نظر من كه مي توانم با اطمينان از آن ياد كنم داعش و امثال آن بر اساس طراحي دقيق و حساب شده، ساخته و پرداخته جهان سلطه بخصوص آمريكاست. در اين قضيه ترديدي نبايد كرد. هدف چيست؟ سه هدف اصلي مد نظر است:
1- ايجاد ناامني در كشورهاي اسلامي براي جلوگيري از بيداري اسلامي و رشد اين كشورها
2 – ايجاد اسلام هراسي در ميان مردم دنيا خصوصا مردم كشورهاي غربي براي جلوگيري از گسترش اسلام كه در نهايت هدف اصلي به همين مورد ختم مي شود.
3 – توجيه حضور ابرقدرت ها در منطقه و به غارت بردن منابع كشورهاي مسلمان
تجربه انقلاب اسلامي نشان داده كه از سال 1357 گرايش و رويكرد بسيار زيادي از سوي مردم جهان به اسلام انقلابي يا اسلامي كه امام خميني مروج آن بود ايجاد شده و در طول اين سه دهه ميليون ها نفر از سراسر جهان به اسلام گرايش پيدا كرده اند. اين گرايش براي آمريكا بخصوص بسيار نگران كننده است.
مبارزه فكري و ايدئولوژيكي جهان غرب تاكنون نتوانسته در برابر تهاجم ايدئولوژي اسلامي تاب مقاومت داشته باشد و آن ها با چشمان خود شاهدند هر ساله جمع كثيري از مردم غرب خصوصا جوانان به اسلام گرايش پيدا مي كنند. در بريتانيا در سال 000/50 نفر مسلمان مي شوند. احمد، علي و فاطمه اين سه نام بهترين نام ها در انگلستان هستند. در انگلستان مساجد در حال رشد هستند.
امروز در انگلستان 600 مسجد و جود دارد كه در آن اذان مي گويند. راشا نودي طي گزارشي از وضعيت مسلمانان در انگلستان مي نويسد: در حالي كه كليساهاي مسيحي ناچار به تقلاي فراوان براي جذب مردم به انجام مراسم مذهبي مسيحيت هستند، جامعه اسلامي انگلستان در حال شكوفايي است.
بنابر اين گزارش، رشد اسلام آنقدر سريع و شديد است كه برخي گروه هاي اسلامي دورانديش انگلستان تمام تلاش خود را به كار بسته اند تا رشد سريع اسلام به عنوان تهديدي براي سنت هاي بريتانيا محسوب نشود.
راشا تودي مي افزايد: اسلام سريع ترين دين در حال رشد در انگلستان است به طوري كه جمعيت مسلمانان در اين كشور طي يك دهه اخير 2 برابر شده است و ركورددار نام پسربچه ها در لندن، نام پيامبر اسلام يعني محمد (ص) است.
طبق آمارهاي رسمي، ميانگين سن جامعه مسلمانان انگلستان 26 سال است. در حالي كه اسلام در اين جزيره در حال شكوفايي و رشد است، بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ملي انگلستان، ميزان اقبال به كليساهاي مسيحيان در انگلستان هم اكنون 15 درصد سريع تر از آن چه كه قبلا تصور مي شد، رو به كاهش است.
بر اساس اين آمار، جمعيت مسيحيان مقيد به انجام شعائر مذهبي در انگلستان، يعني افرادي كه به طور اعتقادي خود را مسيحي معرفي مي كنند، نسبت به يك دهه پيش 4 ميليون نفر كاهش يافته است.
اندرو كوپسون مدير اجرايي انجمن امور انساني انگلستان درباره افول مسيحيت در اين كشور به راشا تودي گفته است: اين مسئله يك افول بلندمدت است و هم اكنون به طور ميانگين، حدود 95 درصد مسيحيان انگلستان در كليساها حضور نمي يابند.
روزنامه “ديلي تلگراف” چاپ انگليس با انتشار گزارشي در مورد وضعيت اسلام و مسلمانان در انگليس،‌ اعتراف كرد كه مسيحيت در برابر اسلام شكست سنگيني خورده است. اين روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: بررسي وضعيت اسلام و مسيحيت در انگليس نشان مي دهد كه مسيحيت به گونه اي بي سابقه در حال از بين رفتن و شكست خوردن در برابر اسلام است به گونه اي كه آمار نشان مي دهد از هر 10 شهروند انگليسي زير 25 سال، حداقل يك نفر مسلمان است.
اين مسأله تنها به انگليس برنمي گردد گرايش مردم به اسلام در ساير كشورهاي اروپايي نيز براي دولتمردان غربي نگران كننده شده است. 17در صد مردم فرانسه مسلمان شده اند. مي گويند مسلمانان دارند سبك زندگي ما را تغيير مي دهند.
در آمريكا هم تعداد مسلمانان رو به افزايش است و هم تعداد مساجد. گرايش آگاهانه و بازگشتِ جديد به اسلام، نه تنها در كشورهاي مسلمان، بلكه در بسياري از ممالك غير مسلمان؛ از جمله: كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي نيز طي چند دهه گذشته افزايش يافته است. غرب كه از هيچ تلاشي براي تضعيف، تحريف و مسخ چهره اسلام و سركوبي مسلمانان و مستعمره نمودن ممالك اسلامي و نيز چپاول ثروت هاي آنان، فرو گذار نمي كند، امروزه با رشد فراگير اسلام در كشورهاي بزرگ و كوچك اروپا و آمريكا، متحيّر مانده است.
از اين رو آمريكا براي مبارزه با اسلام به فكر چاره اي ديگر افتاد و آن ايجاد اسلام هراسي در ميان مردم جهان خصوصا غرب بود. اين شيوه با بدترين شيوه، يعني ترور و كشتن مردم بيگناه عملي گرديد. بدون ترديد يكي از دلايل گرايش مردم به به يك آيين اين است كه آن دين منشأ آرامش و مهرباني و امنيت براي آن ها باشد. نمي توان اميد داشت مردم به ديني گرايش پيدا كنند كه طرفداران آن خنجر از رو كشيده باشند و با اسلحه هاي آتشين كساني را بكشند كه هيچ نقشي در معادلات امروزي بين قدرت هاي زورگو ندارند. اين شيوه بدترين شكلي است كه مي توان با آن بذر نفرت و انزجار را نسبت به اسلام يا هر آيين ديگر در دل ها پراكند. زيرا اين اقدامات در نوع خود بدترين و خشن ترين رفتار تعريف شده بين بشريت است. نكته ديگر اينكه كساني كه در معرض اين جنايت ها قرار مي گيرند گناهي نيز مرتكب نشده اند اين خود نگاه منفي ديگري در مردم ايجاد مي كند كه در پس اين دين و آيين هيچ منطقي وجود ندارد. يعني پيروان اين دين در توحش كامل به سر مي برند. مسلما وقتي چنين نگاهي در ميان مردم شكل گرفت نه تنها گرايشي به دين در ميان آن ها ايجاد نخواهد شد بلكه از آن دين و پيروان آن نيز متنفر خواهند شد و به افرادي اسلام ستيز تبديل خواهند گرديد.
برخي برخوردهاي خشن نسبت به مسلمانان از جمله زنان محجبه در كشورها ي اروپايي مولود چنين رفتاري است كه در قالب گروه هاي تروريستي و تحت عنوان اسلام صورت مي گيرد. در نظر آن ها هر مسلماني كه با ريش در انظار ظاهر مي شود يعني يك فرد آدمكش و جاني كه هيچ منطقي جز جنايت و خونريزي و تجاوز به حقوق مردم ندارد. اصولا در وهله ي اول افرادي كه جذب يك آيين مي شوند قبل از آنكه به محتواي آن دين نگاه كنند به عملكرد و رفتار و منش و اخلاق پيروان و رهبران آن دين مي نگرند. اگر مي بسينيم پس از پيروزي انقلاب، اسلام خواهي سراسر جهان را فرا مي گيرد همه ي اينها به انقلابي كه امام خميني كرد و اخلاق كريمانه و پيامبرانه اي كه امام از خود نشان داد برمي گردد. مردم جهان ديدند كه چگونه اين مرد بزرگ با صداقت و ساده زيستي در برابر جهان استكبار ايستاده و خم به ابرو نمي آورد و جهان سلطه را دچار آشفتگي نموده است. آن ها عزت و استقلال ملت ايران را در عمل مشاهده كردند و لذا نقش الگويي اسلام شيعي كه امام خميني مروج آن بود باعث شد كه روز به روز گرايش به اسلام در ميان مردم جهان افزايش پيدا كند.
جهان سلطه و در رأس آن آمريكاي جنايتكار به اين واقعيت دست پيدا كرده كه از نظر ايدئولوژيكي نمي تواند با اسلام راستين مبارزه كند. راه اندازي صدها شبكه ماهواره اي كه همه ي ارزش هاي انساني و ديني را زير سؤال مي برد نتوانسته با گسترش اسلام در سطح جهاني مقابله كند از اين رو او به خلق گروه هايي مثل داعش القاعده و النصره و بوكو حرام و امثال آن متوسل مي شود.
من تأكيد دارم كه بگويم تمامي عمليات هاي انتحاري و ترورها كه حتي در كشورهاي اروپايي و خود آمريكا انجام مي شود به نحوي باهماهنگي و حمايت آمريكا صورت مي پذيرد چرا كه امريكا احساس مي كند براي جنگ با اسلام بايد هزينه از جمله هزينه انساني بپردازد و طبعا اگر او در نبرد مستقيم با مسلمانان انقلابي وارد شود علاوه برآنكه از جهات مختلف خصوصا تلفات نيروي انساني برايش بسيار پرهزينه خواهد بود به نتيجه مطلوب خود نيز نخواهد رسيد.
علاوه بر ايجاد نفرت بيشتر از سوي جوامع جهاني نسبت به خود، باعث مظلوميت مسلمانان و در نتيجه گرايش بيشتر به اسلام نيز خواهد شد. بنابراين آمريكا اين ترورهاي داعش و كشته شدن شهروندان اروپايي و امريكايي را صرف هزينه كمتر با دستاورد بيشتر براي مبارزه با اسلام انقلابي مي پندارد. چگونه است كه آمريكا در بسياري از جاها خصوصا در عراق و سوريه و ساير كشورهاي اسلامي داعش را مورد حمايت قرار مي دهد، به آن ها پول و سلاح مي دهد و نمي گذارد كه اين گروه پوشالي نابود شود ولي در جاي ديگر همين گروه عليه منافع آنان و شهروندان كشورهاي اروپايي دست به ترور مي زند؟ آيا داعش يك تشكيلات است يا چند تشكيلات؟ اگر يك تشكيلات است كه همين طور نيز مي باشد چگونه است كه در سوريه و عراق مورد انواع حمايت جدي آمريكا و هم پيمانان اروپايي اش قرار مي گيرد ولي همين داعش در كشورهاي اروپايي دست به ترور و بمب گذاري مي زند؟ آيا آمريكا نمي تواند سران داعش را مجبور كند كه دست به چنين جناياتي نزنند؟ براي مبارزه با داعش حتي نيازي نيست كه آمريكا مستقيما با آن ها بجنگد كافي است كه حمايت هاي تسليحاتي و پشتيباني خود را از آن ها قطع كند. ولي مسلما اين گونه نخواهد شد.
آمريكا در عراق و سوريه از داعش حمايت مي كند تا از رهگذر آن كشورهاي اسلامي را نابود كند و در كشورهاي اروپايي نيز پشت پرده از آن حمايت مي كند و چراغ سبز نشان مي دهد تا اسلام هراسي را در دنيا افزايش دهد. اين است سياست آمريكا و متحدين غربيش براي مبارزه با اسلامي كه تبديل به اصلي ترين خطر براي تداوم حاكميت نظام سلطه بر جهان شده است.
* منبع: پايگاه خبري جهان نيوز/19 ارديبهشت
** اول ** 1337

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اهداف آمريكا از ايجاد گروهك داعش» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X